Branding

Vimperk má novou vizuální identitu

Jihočeský Vimperk představil novou vizuální identitu. Autorem návrhu je designér Matěj Chabera, držitel ceny Czech Grand Design – grafický designér roku 2017. Město vypsalo na konci léta 2020 uzavřenou soutěž, do které oslovilo 5 studií.

Koncept nové vizuální identity stojí na plynulém sladění silné knihařské minulosti a současné sebevědomé vize města. Nové logo pracuje s písmenem V a suverénní tečkou na konci. Komplexní vizuální proměna šumavského města obsahuje veškerá typická témata od loga, přes tiskoviny, návrh webových stránek až po navigační prvky ve veřejném prostoru, na kterých Chabera úzce spolupracuje s městským architektem René Dleskem. Návrh se bude implementovat v průběhu roku 2021, kdy město čeká otevření rekonstruovaného Státního zámku Vimperk.

Nové logo města Vimperk  jasně připomíná otevřenou knihu či pruhy hřbetů knih vystavených na polici. Použito je čisté, přesné a perfektně čitelné moderní písmo Aeonik Pro. Současný Vimperk se profiluje jako město sportu a volnočasových aktivit, místo odpočinku. „Pruhy v logu symbolizují sport, dynamiku a pohyb. Nápis Vimperk jako by visel na pomyslné stuze medaile, což působí jaksi vznešeně a dekorativně, ale pořád současně a minimalisticky. Logo by mělo podpořit hrdost místních a upevnit jejich vztah k místu,“ popisuje designér Matěj Chabera.

Zvláštností návrhu je skladba loga, která umožňuje plynule a jednotně pracovat hned s několika jeho verzemi. Vizuálnímu systému tak poskytuje flexibilitu při zachování jasného charakteru. Vedle základní univerzální verze loga je zpracována například podélná verze pro použití v online prostředí a úzkých kompozicích či slavnostní podoba pro významné události, jejíž součástí je rovněž městský znak. „V návrhu mi šlo především o symbiózu nového výrazného loga a historického městského znaku. Obě podoby mají svůj smysl, svou roli a koncept je postavený na jejich rovnováze. Městský znak bývá u nových návrhů často vynechán nebo se objevuje někde bokem. Mým cílem bylo postavit tyto dva silné symboly na jednu rovinu tak, aby se navzájem podporovaly,“ říká Matěj Chabera.

Nová vizuální identita města Vimperk je součástí komplexní proměny obce. Šumavské město si v loňském roce nechalo od společnosti ONplan vypracovat Analýzu cestovního ruchu a Strategický plán města Vimperk. Designér Matěj Chabera proto přizval v rámci důkladné metodologie ke spolupráci literární dokumentaristku Michaelu Hečkovou, která se věnuje současné architektuře a rozvoji malých měst. Ta zpracovala úvodní rešerše základní charakteristiky města. Součástí první fáze příprav byl také krátký pobyt ve Vimperku, vlastní fotodokumentace, rozhovory s místními obyvateli a celkové vstřebání turistického zážitku při návštěvě města. Autoři od začátku mířili na jednu kompletně dotaženou variantu a její plné rozpracování, jež svou mírou detailu výrazně překročila prvotní zadání vyzvané soutěže.

„Novým návrhem vizuální identity jsme nadšeni. Nepochybně přispěje k určité jednotnosti a jasné propagaci města Vimperk. Autoři projevili o naše město neobvyklý zájem. Vyžádali si veškeré strategické dokumenty a podrobně načetli historii města. Logo je opravdu krásné a funkční,” dodává starostka Jaroslava Martanová (STAN). Aplikace komplexního balíčku vizuální identity bude realizována v průběhu roku 2021.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *