Výzkum trhu

Výsledky výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT za 3. a 4. čtvrtletí roku 2015

Nejnovější data ukázala, že zásah tiskových titulů v české populaci stále dosahuje vysokých hodnot. Dokazují to především údaje, které říkají, že nejméně jeden deník si v posledních čtrnácti dnech přečetlo 64 % populace, tedy přibližně 5,6 mil. osob ve věku 12–79 let, deníky a jejich přílohy oslovily celkem 70 % občanů.

Čtenářem alespoň jednoho časopiseckého titulu vydávaného na českém trhu je ve stejné věkové kategorii 82 % populace, tj. absolutně 7,2 mil. čtenářů.

Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání je 79 % populace, čtenost na vydání deníků a jejich příloh je více než 53 %, což znamená pokles o pouhé 1 % oproti 2. a 3. čtvrtletí roku 2015, u časopisů pak dosahuje hodnoty 66 %, tedy stejně jako v minule sledovaném období.

A co jsme zjistili o čtenářích deníků, které jsou distribuovány zdarma? Například, že čtenáři E15 mají téměř 3x častěji chatu nebo chalupu, nebo že 20 % čtenářů deníku Metro má vysokoškolské vzdělání.

U placených deníků jsou jejich čtenáři častěji z Prahy a středních Čech, mají spíše střední a vysokoškolské vzdělání a jsou mezi nimi nejen podnikatelé či vedoucí pracovníci, ale i důchodci.

Výzkum též prokázal, že alespoň jedno čtecí zařízení (smartphone, tablet nebo elektronickou čtečku) má již nad 50 % populace. Růst ale v této oblasti začíná zpomalovat. Mezi uživateli všech 3 typů těchto zařízení jsou 2/3 respondentů ve věku do 39 let.

Další zajímavostí je skutečnost, že občas čteme i tituly, které jsou primárně určené pro opačné pohlaví. Přibližně 14 % mužů si rádo prolistuje časopisy své partnerky, tituly pro muže jsou naopak zajímavé pro 10 % žen.

Deníky a suplementy
Skupina denního tisku zůstává poměrně stabilní a pořadí titulů se i nadále nemění. Nejčtenějším deníkem je dlouhodobě Blesk, jehož čtenost ve sledovaném období dosáhla 1,032 mil. čtenářů na vydání. Dalšími v pořadí jsou pak MF DNES (636 tis.) a DENÍK ČR (630 tis.). Lidové noviny a Hospodářské noviny si počty svých čtenářů oproti minule měřenému období stále drží. Deníky společnosti Czech News Center (Blesk, Aha! a Sport) zaznamenaly mírný nárůst čtenářů v rozmezí 1–3 %. Ostatní deníky lehce poklesly, ale v řádu pouhých 0,5 až 5 %.

Nejčtenějšími suplementy deníků byly ve sledovaném období TV magazín s 1 310 tis. čtenářů, následován Blesk magazínem s 1 232 tis. čtenářů na vydání a třetím nejčtenějším byl Magazín DNES + TV se 702 tis. čtenáři na vydání. U suplementů je čtenost ve většině případů stabilní, větší nárůst byl patrný pouze u magazínu TV Pohoda, u kterého se zvýšila čtenost o 13 tis. čtenářů, tedy o 4 %.

Časopisy
Nejčtenějšími časopisy zůstaly i ve 3. a 4. čtvrtletí 2015 týdeníky Nedělní Blesk vydavatelství Czech News Center (593 tis. čtenářů na vydání) a Rytmus života vydavatelství Bauer Media (571 tis. čtenářů na vydání). Rytmus života si oproti předchozím výsledkům polepšil o 1,8 %, tj. o cca 10 tisíc čtenářů.

Největší nárůst čtenosti u skupiny časopisů pro ženy byl zaznamenán u titulu Žena a život vydavatelství Bauer Media, který navýšil svou čtenost o 25 tis. čtenářů nebo Betynka Mladé fronty, kterou si ve sledovaném období přečetlo o 14 tis. čtenářů více. Programovým časopisem s nejvyšší čteností zůstal čtrnáctideník TV Max vydavatelství Bauer Media se 471 tis. čtenáři na vydání.

Největší poměrný nárůst čtenosti dosáhly ve sledovaném období tituly Betynka (+25 %), Téma (+21,2 %), Svět koupelen (+14,3 %) a měsíčník Bydlení (+12 %).

Nově byl ve 3. a 4. čtvrtletí 2015 do výzkumu zařazen měsíčník OK!, který dosáhl odhadované čtenosti 29 tis. čtenářů na vydání. Znovu zařazený čtrnáctideník TV expres vykázal 87 tis. čtenářů na vydání.

Čtěte také