Výzkum trhu

Zaměření studia a volbu povolání značně ovlivňují stereotypy a negativní vnímání některých oborů

Výsledky aktuálního průzkumu společnosti Accenture ukazují, že zaměření studia a volbu budoucího povolání – zejména u dívek – stále velmi ovlivňují stereotypy, negativní vnímání vědeckých a technických oborů a neporozumění jejich možnostem.

Například kariéru ve vědě a technice si mladí lidé ve Velké Británii a Irsku představují nejvíce jako „dělání výzkumu“ (52 %), „práci v laboratoři“ (47 %) a „nošení bílého pláště“ (33 %). Studie zjistila, že tyto stereotypní asociace mají spíše dívky než chlapci.

Výsledky výzkumu jsou publikovány v době, kdy společnosti Accenture a Stemettes připravují po celé Velké Británii pořádání každoročních akcí „Dívky a STEM“, určené pro vzbuzení zájmu dívek o vědu, techniku, technologie a matematiku (z angl. STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics). Cílem je ukázat řadu zajímavých a dostupných povolání v těchto oborech.

Výzkum společnosti Accenture provedený mezi více než 8500 mladými lidmi, rodiči a učiteli odhalil některé z bariér, které dívkám brání, aby se věnovaly předmětům a povoláním v oborech STEM. Bylo zjištěno, že více než třetinu mladých lidí (36 %) studium v oborech STEM odradilo, protože jim nebylo jasné, jaká povolání tyto předměty představují. Více než polovina rodičů (51 %) a 43 % učitelů se shodlo na tom, že studentům chybí porozumění tomu, jaké kariérní možnosti obory STEM vůbec poskytují.

studie_1

Výzkum také prokázal genderové stereotypy a předsudky, které se vztahují k předmětům STEM. Téměř třetina (32 %) mladých lidí si myslí, že tyto předměty si zvolí více chlapců než dívek, protože více odpovídají „mužským“ profesím nebo pracovním místům. Dojem, že předměty z oborů STEM jsou pouze pro chlapce, je hlavním důvodem, proč si učitelé myslí, že si ve škole tyto předměty vybírá jen málo dívek. Kromě toho více než polovina rodičů (52 %) a učitelů (57 %) přiznává podvědomé stereotypy v předpokladech pro obory STEM, a více než polovina (54 %) učitelů tvrdí, že znají případy, kdy dívky ve škole skončily s předměty z těchto oborů kvůli nátlaku rodičů.

Prokazatelný je také rozdíl ve vnímání oborů STEM dívkami a chlapci – zejména dívky je vidí jako „akademické“ a „nudné“. Závěru průzkumu také poukazují na významný pokles obliby tradičních předmětů STEM, jako je matematika a informatika, u dívek po nástupu na střední školu. Ve věkové skupině 7-11 let 50 % dívek popisuje tyto předměty jako zábavné a příjemné, ale to se výrazně mění na 31 % a 36 % ve věkové skupině 11-14 let.

„Náš výzkum zdůrazňuje, jak apriorní představy o tom, co obnášejí profese v oborech STEM, mohou mařit zájem mladých lidí, zejména dívek,“ uvedl Paul Daugherty, ředitel pro technologie a inovace společnosti Accenture. „Pedagogové, rodiče a vlivní představitelé obchodu a technologií musejí nalézt kreativní cesty, jak u dívek od mládí do rané dospělosti vyvolat a udržet nadšení pro obory STEM. Musíme jim ukázat, že vzdělávání v těchto oborech je může připravit na povolání budoucnosti a otevřít jim dveře k zajímavé kariéře v téměř všech průmyslových odvětvích.“

„Angažovanost dívek v oborech STEM jasně slábne, když dosáhnou věku, kdy začínají uvažovat o výběru předmětů a o budoucí kariéře,“ řekla Emma McGuigan, senior ředitelka pro technologie ve společnosti Accenture ve Velké Británii a Irsku. „Musíme to řešit tím, že budeme vyvolávat a udržovat zájem dívek o obory STEM od raného věku. Musíme rozšiřovat vnímání těchto oborů, narušovat tradiční stereotypní představy a ukazovat, jak vypadá profese nebo osoba, která pracuje v oborech STEM. Větší zastoupení dívek ve STEM profesích nám pomůže nejen k tomu, abychom řešili nedostatek talentů ve vědě a technice, ale umožní nám také vytvářet rozmanitější pracovní kolektivy, které lépe reprezentují reálný svět, ve kterém žijeme.“

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *