Komunikace

AKA dokončila největší oborový průzkum ve své historii

Na 440 zaměstnanců z více než 30 členských agentur se zúčastnilo průzkumu a v průběhu října vyplnilo online dotazník, který detailně mapuje oborové vzdělávání v komunikačních agenturách.

Cílem výzkumu je nastavit mantinely k vytvoření uceleného vzdělávacího programu pro pracovníky v komunikačních agenturách.

A jaké byly konkrétní výsledky oborového průzkumu? Z dotazovaných pracuje v reklamním segmentu 1-5 let 46% z nich, 6-12 let 32% a více než 13 let pracuje v oboru 22% respondentů. V account managementu pracuje téměř 40% dotázaných, 24% v kreativě, 20% v digitalu, 15% v produkci, 6% v IT, 6% v PR a 5% na ředitelských postech. Téměř 40% dotazovaných má z titulu své pozice podřízené zaměstnance.

Pouze necelých 30% dotázaných si však vybavuje nějakou vzdělávací aktivitu, kterou AKA organizuje pro své členy. Z nich byla nejlépe hodnocena Digitální akademie DigiAKA 21%, následována European Advertising Certificate s 16%, dále EACA School of Advertising & Communications 7% a Digital Storytelling s 6%. A o jaká témata vzdělávání je největší zájem? Digital Marketing uvedlo 37% dotazovaných, Creative Thinking 29%, Digital Creativity 27%, Digital Strategy 22%, Stress Management 19%, Account Management 18% a Time Management 17%.

Z vyplněných dotazníků také vyplynulo, jaké jsou příčiny neúčasti na školeních dotazovaných. 43% sdělilo, že jim školení nejsou nabízena, 18% na ně nemá čas, stejný počet musí vyřizovat přednostně požadavky klientů a 13% uvedlo jiné důvody. Zajímavé je i 1,4% s odpovědí, že nemají oporu nadřízeného a 3% školení nezajímá. Za optimální délku školení uvedlo 25% maximálně 3 hodiny, 45% maximálně jeden den, a 23% 1 až 2 dny. A asi nepřekvapí, že za nejvhodnější dobu pro školení označilo 70% dobu pracovní. 3% uvedlo čas během oběda a 3% po práci během večera.

Čtěte také