Výsledky vyhledávání pro:

Komunikace

Komunikace jako kontrola

Účinek vaší péče o zákazníka je samozřejmě třeba kontrolovat. Bez zpětné vazby nejste schopni posoudit, zda na zákazníka působí a má tedy vůbec nějaký smysl. Nejdůležitějším nástrojem je samozřejmě komunikace. Celý příspěvek →

Komunikace
Komunikace

K čemu je nám komunikace

Komunikace je předávání myšlenek. Člověk, který nekomunikuje, tedy buď žádné myšlenky nemá, nebo je nechce s nikým sdílet. Manažer si ovšem nemůže dovolit ani jedno, ani druhé. Bez myšlenek se zřejmě vedoucím nikdy nestane a protože Celý příspěvek →

Komunikace
Komunikace
Komunikace
Komunikace

Přívětivá reklama

Dale Carnegie nabádal v době, kdy se reklama rychle rozvíjela, abychom používali své myšlenky překvapivými způsoby. Dnes je bohužel reklamní praxe poněkud jiná – překvapivost formy často zastírá, že uvnitř žádná nová myšlenka není. Celý příspěvek →

Komunikace
Komunikace
Komunikace

Začíná reklamní kampaň Nokia N-Gage

Právě v těchto dnes se spouští nová reklamní kampaň Nokia N-Gage, jež má přitáhnout a nalákat veřejnost v souvislosti se zahájením celosvětového prodeje první mobilní bezdrátové herní konzole, k němuž dojde 7. října. Celý příspěvek →

Komunikace

Dovednost komunikovat

Ve slovníku se můžeme dozvědět, že komunikace je sdělování, výměna informací mezi jedinci, systémy, uvnitř skupin, společenstev nebo populací, zprostředkovaná souborem kódů (znaků, signálů) sdílených odesílatelem i příjemcem. Celý příspěvek →

Komunikace

Marketingová komunikace (2.)

Vyváženost marketingové komunikace je právě ve vyrovnaném poměru mezi tím, co zákazníkovi sděluje firma, a co firmě naopak sděluje zákazník. Běžná komunikace na trhu vyvážená není, protože převažuje nejen kvantita sdělení Celý příspěvek →

Komunikace

Marketingová komunikace (1.)

Marketingová komunikace je základem a nejdůležitějším faktorem fungování marketingu. Je-li totiž „marketing poznáním toho, co vyrábět“ (Philip Kotler), nelze si dost dobře představit, že bychom tohoto poznání mohli dosáhnout bez Celý příspěvek →

Komunikace