Výzkum trhu

Externí PR služby využívá polovina firem, chybí jim však od nich seniorní přístup

Polovina PR manažerů ve firmách využívá externí PR služby, nejčastěji jako svou podporu. U třetiny z nich se proto za poslední dva roky rozpočet na ně zvýšil. S poskytováním služeb je většina spokojena, často jim však u nich chybí proaktivní přístup, odbornost a kritizují také poměr cena výkon.

To jsou výsledky třetí části průzkumu mapující „Postavení a směřování PR ve firmách“, který realizovala výzkumná agentura Ipsos v říjnu 2019 pro profesní organizaci PR Klub.

Nejčastějšími důvody PR manažerů ve firmách pro najímání externích PR služeb jsou podpora a úspora jejich času (62 procent), odbornost a poradenství (58 procent) a řešení nedostatečných interních zdrojů (50 procent). „O tom, že PR manažeři externí služby aktuálně pro svoji práci potřebují, svědčí také růst budgetů na ně určený. U třetiny z těch, kteří si dodavatele služeb Public Relations najímají, se za poslední dva roky rozpočet na ně zvýšil,“ říká Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR klubu.

A jak je to se spokojeností s využíváním externích PR služeb? Drtivá většina (87 procent) je spokojena, pětina PR manažerů je spokojena dokonce velmi. To je jednoduše vysvětlitelné tím, že agentury, se kterými zadavatelé nebyli spokojeni, už pro ně většinou nepracují. Na druhou stranu je aktuálně každý sedmý PR manažer, který si externí služby najímá, s jejich službami nespokojen. Respondentům v poskytování externích PR služeb často chybí proaktivní přístup, seniorita a odbornost, porozumění jednotlivým oborům a jejich tématům a vyváženost mezi výkonem a cenou služby.

Výsledky průzkumu PR Klubu „Postavení a směřování PR ve firmách“ jsou představovány v sérii po částech. Představeny už byly témata: PR a složení týmu ve struktuře firmy, obliba oboru a rozpočet na PR ve firmách. Poslední část se bude věnovat nejčastějším komplikacím pro PR a tomu, co nejvíce PR profesionály zajímá a co jim vadí na jejich práci.

Čtěte také