Ze zahraničí

Agree marketing na Arabském poloostrově

Všichni vyznavači islámu, kteří žijí od nejzápadnějšího cípu Afriky až po Malajsii v rámci svého vyznání respektují právo šarija a to buď v ortodoxním nebo volném pojetí. V obchodním a bankovním světě těchto lidí, stejně jako i v běžném životě islámských rodin platí, že slovo „agree“ (česky souhlasím) má platnost podepsané smlouvy a je dokonce morálním závazkem domluvené za každou cenu dodržet. To platí od slibu kluka tátovi, že se bude dobře ve škole učit, přes slib dvou obchodníků, že se odpoledne sejdou na partičce domina nebo velbloudích závodech až po to, že kontrakt na dodání několika lodí zkapalněného plynu nebo ropy, či jiné komodity bude realizován v domluvených intencích podmínek u voňavého čaje nebo kávy.

U vyznavačů islámu pak slovo „agree“ má tři dimenze. Tou první je, že veškeré marketingové aktivity musí být v zemích, kde žijí převážně vyznavači islámu v souladu s koránem a zpravidla je odsouhlasuje „agreeuje“ k tomu určená osoba náboženské policie, která striktně zejména v ortodoxních zemích limituje, co se smí a může a co naopak ne v rámci marketingu a marketingových kampaní. Ostřížím zrakem sleduje zejména v režimu CRM a VCRM, zda-li reklama a marketingová komunikace při šíření informací slovy, obrazem, zvukem nebo vzájemnou kombinací vhodně oslovuje jednotlivé skupiny osob. Proto a právě proto je „agree marketing“ dominantně založen na využívání příkladu ve smyslu toho, co kupuje, dělá, používá hlava státu a vrcholný představitel islámu, to je hodné následování ostatními lidmi. Agree marketing tak v podstatě je marketingem založeným na příkladu. Podstatné však je, že z tohoto důvodu prakticky odpadá marketingová segmentace trhu a zacílení informací neboť marketing musí respektovat, chce-li být efektivní, poučku, že co je vhodné pro celebritu je vhodné pro ostatní. Přitom logicky s ohledem na postavení žen v islámské filosofii je agree marketing diferencovaný jen v kategorii žena a muž a děti. Zvláštní kategorii pak tvoří ještě celebrity.

Druhou dimenzí agree marketingu je to, že v rámci příslušného odvětví průmyslu a zemědělství obchodní komory jako vysoce respektované organizace cíleně vytvářejí instituce, které testují a porovnávají v režimu „chytrého spotřebitelského chování“ výrobky a zejména kontinua výrobků a na ně navazujících služeb, ať již pocházejí odkudkoliv z hlediska hodnot, nákladů, užitků a také projektu IPPC ( integrované zatěžování environmentálního prostředí) a REACH ( nahrazovaní produktů se zdravotními riziky komoditami nerizikovými). Vytvářejí tak ucelené standardy kvality v režimu TQV ( Total Quality Value) a žebříčky shody v ISŘ (integrovaný systém řízené kvality, bezpečnosti a šetrnosti k prostředí a lidem), které se stávají metrikou a striktním doporučením pro spotřebitele. Proto je vhodné marketing v islámsky orientovaných zemích primárně fokusovat na tyto instituce a s nimi formou „chytrého marketingu“ komunikovat informace a prezentovat jim s doloženými argumenty a metzinárodně platnými certifikáty to, co chceme nabízet příslušnému trhu. Uvedené instituce sumarizuje např. Middle East Economic Diggest (www.meed.com), kde jsou současně prezentovány i všechny vypsané tendry a poptávky v islámských zemích. Uvedené instituce pak produkt a vždy k tomu doprovázející služby porovnávají s tzv. „ světovými standardy“ a vydávají v rámci „agree marketingu“ stanovisko, jak je příslušný produkt v kontinuu se službami vhodný pro daný stát a vyznavače islámu.

Třetí dimenzí „agree marketingu“ je ta skutečnost, že v islámských zemích je přebytek kapitálu a doslova a do písmene hlad po kvalitních projektech. Hospodářské komory islámských zemích proto organizují komoditně atraktivní konference, které lze přirovnat k jakési burze projektů. Lidé z celého světa se sejdou v konkrétním hotelu ( místo a zaměření opět s předstihem prezentuje časopis MEED nebo www.meed.com) zpravidla na Arabském poloostrově a zde po zaplacení vysokého vložného může kdokoliv formou ústního vystoupení nebo posteru prezentovat svůj projekt, na který shání finanční krytí nebo odbyt. Přítomní odborníci a státní autority poslouchají a zpravidla pokud je projekt jen trochu kvalitní a zpracován v režimu Log Frame, má marketingovou studii a Feasibility study detailně propracovanou, investují do něj prostředky a projekt refinancují…

A stačí obyčejné slovo agree a projekt je domluven bez zbytečných smluv a pak nastupují již experti, kteří….. Osobně znám několik českých firem, které této marketingové nabídky již využily a sám jsem se řady takovýchto akcí zúčastnil. Podotýkám, že jde o projekty, které nejsou jen vázané na teritorium islámsky orientovaných zemí ale prakticky na celý svět. V některých zemích dokonce uvedené burzy projektů v rámci agree marketingu připravuje a realizuje UNIDO, protože citlivě vnímá a citlivě akceptuje, že ona je tou organizací, která je schopná danou marketingovou činnost v nadnárodním měřítku zejména v průmyslové oblasti koordinovat. Podobně v zemědělství tuto roli integruje FAO, která koordinuje financování a realizaci jak zemědělských tak i zemědělsko environmentálních projektů.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *