Průmysl

Pivovar Radegast zvyšuje energetické využití odpadních vod

Pivovar Radegast ze skupiny Plzeňského Prazdroje úspěšně uvedl do plného provozu systém na optimální spalování bioplynu v kotelně pivovaru. Pivovar nyní využívá celkem téměř 100 % veškerého bioplynu, který vzniká při čištění odpadních vod z pivovaru v metanogenním UASB reaktoru.

Dokončením projektu, který optimalizuje spalování bioplynu v kotelně, se ještě zlepšilo energetické využití odpadních vod v pivovaru Radegast. Ve stávající kotelně je nyní možné využívat jako palivo zelený bioplyn získaný z odpadních vod se zemním plynem. Rozšíření ekologického spalování právě slaví půlrok, za tu dobu zužitkovala kotelna o 130 000 m3 zeleného paliva bioplynu více než v předcházejících letech. Využití bioplynu získaného na tzv. předčistírně odpadních vod se tím zvýšilo o 20% na současných 99%.

Celkově Prazdroj ve svých čistírnách odpadních vod u pivovarů v Nošovicích a Velkých Popovicích ročně více než 1 milion m3 bioplynu, který je využit na výrobu tepla. „Ušetříme tak množství zemního plynu, které by zásobilo zhruba 260 rodinných domů na vytápění a běžnou spotřebu po dobu jednoho roku,“ říká Petr Holeček, manažer životního prostředí Plzeňského Prazdroje.

Více než 40 % ze své celkové roční produkce 3,375 mil m3 odpadních vod využívají pivovary Plzeňského Prazdroje v anaerobních reaktorech, kde se organické znečištění přemění z velké části na energeticky využitelný bioplyn. Předčištěná voda z reaktoru pivovaru v Nošovicíc je finálně vyčištěna v městské čistírně odpadních vod ve Sviadnově a pak již čistá odtéká do řeky Ostravice . Jiný systém je použit pro čištění dešťových vod, odtékajících ze zpevněných ploch pivovaru v Nošovicích, kde se využívají přírodní čistící rybníky před odtokem do řeky Morávky

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!