Výsledky vyhledávání pro:

Knihy
Knihy

Kniha Management inovací

Monografie autorského týmu pod vedením Jaromíra Vebera Management inovací si klade za cíl upozornit na význam inovací pro konkurenceschopnost podniků i celých ekonomik, upozornit na nové přístupy inovací a v neposlední řadě připomenout zejména metody, jejichž opodstatněnost potvrdila praxe. Celý příspěvek →

Knihy

Kniha Zamrzlá produktivita

Od roku 2008 se u nás nezvyšuje produktivita práce, ve vyspělých zemích je situace obdobná. Management firem strká hlavy do písku a těší se, že to vyřeší růst na trhu. Ten se však obnovuje zvolna a nejistě. Běžně se uvádí, že produktivita poklesla nebo stagnuje kvůli krizi. Celý příspěvek →

Knihy
Knihy

Kniha Intuitivní marketing pro 21. století

Pokračování úspěšné knihy Intuitivní marketing, v níž autor formuluje zásadu založenou na využití intuice a myšlenkové tvořivosti a v neposlední řadě i mravní integrity. Za nejdůležitější podmínky účinného marketingu považuje víru v úspěch, důkladnou znalost zákazníka a především vytváření osobního a upřímného vztahu k němu. Celý příspěvek →

Knihy
Knihy

Vychází knížka Marketingový minimalismus

Od dubna 2015 jste se vážení čtenáři mohli setkávat na stránkách Marketingových novin s články prof. RNDR. L. Čichovského a dalších autorů z jeho týmu, kteří vám začali představovat výsledky svých průzkumů a výzkumů, jejichž společným znakem byl a je marketingový minimalismus. Celý příspěvek →

Knihy

Vedení procesu změny

V létě roku 1994 napsal John P. Kotter pro časopis Harvard Business Review článek nazvaný „Vedení změny: Proč pokusy o transformaci selhávají“. Text vzbudil obrovskou pozornost a okamžitě se vyhoupl do čela žebříčku reprintů HBR. Celý příspěvek →

Knihy

Strategie modrého oceánu

Kniha W. Chana Kima a Renée Mauborgneové Strategie modrého oceánu, jejíž české vydání s podtitulem Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry připravilo nakladatelství Management Press vystavuje pochybám vše, co bylo až dosud považováno za předpoklad strategického podnikatelského úspěchu. Celý příspěvek →

Knihy

Pravidlo 80/20 v prodeji a marketingu

V této knize se dozvíte, jak železné Pravidlo 80/20 aplikovat ve světě obchodu a marketingu. Pokud se vám podaří tento přírodní zákon pochopit a využít ve svůj prospěch, můžete – podle Perryho Marshalla – výnosy svého podnikání zvýšit o několik řádů. Celý příspěvek →

Knihy

Firma skutečně jen pro otrlé!

V knihkupectví se tento podzim objevila nová satiristická kniha s názvem Naše skvělá firma. Už jen barevná obálka na první pohled upoutá – mladá asistentka sedící na pracovním stole obtloustlého šéfa, kterého krmí a mladík, který je závistivě pozoruje. Celý příspěvek →

Knihy
Knihy

Kniha Jak dosáhnout souhlasu aneb Jak nebýt sám sobě úhlavním nepřítelem

Jak můžeme dospět ke společnému ano s druhými lidmi, jak se můžeme dohodnout? Jak můžeme získat, co opravdu chceme, a současně při tom mít na zřeteli potřeby druhých lidí, kteří tak či onak vstupují do našeho života a stávají se jeho součástí. Žádné jiné dilema není tudíž tak všudypřítomné, nestaví před nás takové výzvy jako toto. Celý příspěvek →

Knihy

Kniha Umění zkratky: Jak si hackeři, inovátoři a ikony zkracují cestu k úspěchu

Všichni lidé se snaží uspět v tom, co dělají. Někomu se to nepodaří, někdo to dokáže po delší době díky tvrdé práci a trpělivosti. Občas ale někdo zazáří jako kometa: dostane se až na vrchol v závratně krátkém čase, všechno se mu daří lépe a rychleji a dosáhne neuvěřitelných výsledků. Jaké je tajemství těchto lidí? Celý příspěvek →