Server Marketingové noviny.cz přináší články a zajímavosti výhradně z oblasti obchodu a marketingu. Jeho cílem je informovat čtenáře o trendech v oblasti výzkumu trhu, prodeje, strategie, řízení a vzdělávání. Nabízí podrobné informace o veřejně prodejných studiích firem zabývajících se výzkumem trhu, přináší články na téma prodej, péče o zákazníka a uspokojování jeho potřeb.

Zajímavé jsou také informace o knihách pro marketingové odborníky, dále představuje různé marketingové nástroje. Jako poslední téma jsou články o informačních technologiích, které jsou již dnes nezbytnou pracovní pomůckou pro marketingové pracovníky.

Server navíc přináší rubriku Firemní zprávy, kde je možné najít informace z podnikové scény.

Pro rychlé hledání a orientaci slouží fulltextový vyhledávač v článcích. Čtenář si může přečíst podrobnosti o autorovi a firmě autora, může si nechat přehledně zobrazit články dle jednotlivých autorů či firem. Uveden je odkaz na webové stránky či e-mail.

Server je možné nalézt na dvou adresách:
www.marketingovenoviny.cz
nebo
www.mano.cz

E-mail: redakce@mano.cz

Příspěvky
Tyto stránky nabízejí možnost spolupráce dalším autorům, kteří se věnují marketingu.

Pro koho jsou noviny určeny ?
Obsah je tvořen tak, aby se stránky staly užitečným nositelem informací pro tyto skupiny pracovníků:

  • vyšší a střední management z výrobních a obchodních firem
  • pracovníci marketingových a obchodních oddělení
  • marketingoví poradci
  • studenti ekonomických škol
  • zájemci o marketing