ICT

Generace Y je podle studie IBM odlišná hlavně svou digitální gramotnosti

Zaměstnanci z řad generace Y nejsou „líní, povrchní, sobečtí a nenárokují si příliš mnoho“, jak se o nich často tvrdí. Vyplývá to z průzkumu IBM Myths, Exaggerations and Uncomfortable Truths mezi více než 1 800 zaměstnanci ze společností všech velikostí ve 12 zemích.

Nejvíce příslušníky generace Y od jejich starších kolegů odlišuje vysoká digitální gramotnost. Naopak řadu názorů mají shodných se zaměstnanci z generace X nebo takzvanými baby boomers.

Do roku 2020 bude generace Y tvořit přibližně polovinu pracovní síly v USA. Za pět let tedy bude mít tato skupina rostoucí vliv na rozhodování organizací a firem, postoupí na vedoucí pozice a v podstatě převezme pracovní trh. Institute for Business Value (IBV) společnosti IBM se zaměřil na pět obecně rozšířených „pravd“ o generaci Y a řadu z nich vyvrací:

Profesní cíle a očekávání generace Y jsou jiné než jejich starších kolegů
Ukázalo se, že generace Y si přeje stejnou finanční stabilitu a rozmanitost při práci jako jejich starší kolegové.

Příslušníci generace Y potřebují neustálé chválit a myslí si, že za úspěch týmu si zaslouží odměnu všichni
Podle názoru tzv. Millenials od šéfa neočekávají, že je bude neustále poplácávat po ramenou. Přejí si férového vedoucího, který s nimi bude sdílet informace. 35 % všech příslušníků generace Y a předchozí generace X toto uvedlo jako nejdůležitější vlastnost svého šéfa. Zajímavé je, že naopak zaměstnanci z generace X mají větší tendenci si myslet (64 %), že pokud je tým jako celek úspěšný, měli by za to být odměněni všichni jeho členové.

Generace Y je závislá na digitálních technologiích a nezná hranice mezi prací a zábavou
Generace Y využívá osobní účty na sociálních sítích pro pracovní účely méně často, než jejich straší kolegové. 27 % příslušníků generace Y to nedělá nikdy, v porovnání s pouhými 7 % baby boomers. Zaměstnanci z generace Y vstupují do pracovního života jako velmi aktivní na sociálních sítích a mají jasnou strategii pro jejich využítí. Vědí, co, kde a jakým skupinám chtějí sdílet.

Příslušníci generace Y nejsou schopni se rozhodovat, aniž by se poradili s ostatními
Generace Y si váží názoru ostatních, ale při rozhodování nevyhledávají radu jiných častěji než generace X. I přesto, že si myslí, že dosažení konsensu je důležité, více než polovina příslušníků generace Y je přesvědčena o tom, že jejich nadřízení jsou výborně kvalifikování k tomu, aby dělali fundovaná rozhodnutí.

Příslušníci generace Y mají vyšší tendenci odcházet z pracovního místa, pokud je jejich práce nenaplňuje
Lidé z generace Y mění místo ze stejných důvodů jako starší generace a z práce neodcházejí s vidinou splnění svých snů o nic častěji, než jejich starší kolegové. Příslušníci všech generací přítomných na aktuálním trhu práce shodně mění pracovní místo kvůli lepší finanční nabídce, nebo možnosti pracovat v inovativnějším prostředí.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!