Marketing

První ročník Festivalu Česká inovace překvapil vysokou úrovní

Čeští podnikatelé, kteří svůj úspěch staví na inovacích a díky nim dobývají svět, se v nebývalé koncentraci sešli, aby předali své zkušenosti. Stalo se tak v rámci premiérového Festivalu Česká inovace, který se uskutečnil 22. února 2012 v Národní technické knihovně v Praze. Pro publikum, které tvořilo přes 300 zástupců firem, akademické sféry, studentů a jednotlivců, kteří správnou cestu k inovacím teprve hledají, byli ikonami. Respekt si skutečně zaslouží. Nejen proto, že byli sdílní. Jsou totiž šancí pro Českou republiku a její uvadající konkurenceschopnost. Energizující atmosféra, kterou sdíleli všichni účastníci Festivalu, vyslala dobrý signál.

Vzpoura manažerů, tak je někdy nazýván zrod platformy a stejnojmenné obecně prospěšně společnosti Česká inovace, která festival iniciovala. Sdružuje ty, kteří nejsou spokojeni se stavem a mírou inovací v české ekonomice. Generální ředitel společnosti 3M Česko David Vrba, který byl představen jako „velitel vzpoury“, zdůraznil, že propad České republiky v mezinárodním srovnání konkurenceschopnosti na příčky, kam by patřit neměla, je zaviněn především laxním přístupem k inovacím. „Inovace jsou propojováním zdánlivě nepropojitelného. Inovace jsou o tom dělat dobré věci dobře. Inovace jsou o svobodě, kdy každý může mluvit s každým a inspirovat se s každým. Festival Česká inovace by se proto rád stal jedním z prostředků, jak inovační potenciál této země probudit. Prostředím, kde se student může inspirovat matadorem a obráceně“, řekl David Vrba v úvodu festivalového programu.

Bezprecedentně ucelený balíček know-how

Festival nabídl bezprecedentně ucelený balíček konkrétních otevřených rad a know-how, jak nápady a projekty převést na obchodní příležitosti. Praktické zkušenosti významně dominovaly nad teorií. Jedinou výjimkou byl hlavní řečník Günther Herr, řídící partner WOIS Institutu, jedné z nejproslulejších škol inovačního řízení, který ve své prezentaci shrnul zákonitosti inovačního procesu. Podle něj jsou inovace nikdy nekončícím procesem: „Pokud lidé mohou formulovat nové otázky, pak je možné hledat nové odpovědi a řešení.“  Za základní zdroj inspirace pro inovace považuje přírodu. S tímto tvrzením souhlasí také zakladatel a spolumajitel firmy Linet Zbyněk Frolík., který tvrdí, že: „Evoluce není ničím jiným než úspěšnou inovací“.

Aplaus častokrát přerušil dopolední panelovou diskuzi. Není divu, všichni panelisté hovořili velmi zasvěceně, totiž o vlastních zkušenostech. Ale nešetřili také humorem a nadsázkou.

A jak tedy poznat tu správnou inovaci? Zkušení manažeři se shodují, že bez instinktu to nejde. Pavel Juříček, generální ředitel, Brano Group, setkání s tím správným inovativním nápadem dokonce přirovnal k setkání s krásnou ženou, o které jednoduše víme, že je ta pravá. Další důležitou podmínkou úspěchu je emoční inteligence, empatie a společenská obratnost v prosazování nápadů. Z hlediska firemní kultury je naprosto zásadní, aby kritika byla vnímána pozitivně. Podle Zbyňka Frolíka funguje také, když se ve firmě zakáže říkat, „to nejde“. Povelena je jen odpověď: „za jakých podmínek to jde“.

S mimořádně pozitivním ohlasem se setkaly i odpolední paralelní sekce. Ty se věnovaly tématům, které podle průzkumů České inovace inovátory nejvíce trápí: financování inovací, ochrana duševního vlastnictví, marketingová podpora inovací a propojení s novými obchodními příležitostmi a partnery.

Místo, kde nadšenec, student či zástupce malé firmy mohl mluvit s vrcholovým manažerem nadnárodní korporace

Celý průběh konference přesně odpovídal podtitulu „festival bez kravat“. K méně formální atmosféře přispělo místo konání, neformální oblečení i jednotliví prezentující, kteří při svých vstupech nešetřili vtipnými poznámkami i příběhy z praxe. Přítomní nováčci z řad inovátorů tak měli možnost nahlédnout do zákulisí již zavedených, ale i nevydařených projektů.

Jsme rádi, že definici o propojování nepropojitelného odpovídala i skladba publika Festivalu Česká inovace. Setkali se zde studenti, začínající i úspěšní podnikatelé, nadnárodní firmy, státní sféra. Pro úspěšnost České republiky je potřeba, aby všichni spolupracovali,“ míní David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko, hlavního partnera České inovace.

Možnost setkávání všech se všemi podporoval festival nejrůznějšími způsoby: organizací programu, seznamem účastníků, který měl každý ve své složce k dispozici, či příležitostí nechávat „vzkazy na zdi“. Původně jen jako okrajové zpestření nabídli organizátoři také možnost, nechat si kteréhokoliv hosta najít prostřednictvím speciálně určených hostesek. K překvapení všech pak takto zprostředkovaná setkání těch, kteří se předtím nikdy neviděli, probíhala čile po celý den.

Jednu vadu na kráse je však nutno přiznat. Jakkoliv bylo složení účastníků konference pestré, na první pohled počet přítomných mužů silně převažoval nad ženami.  Mezi přednášejícími a členy panelů pak zástupkyně něžného pohlaví chyběly úplně. Ženy-inovátorky by přitom mohly přinést zcela nový pohled. Do budoucna akce zamýšlí rovněž větší měrou oslovit i studenty, neboť právě pro ně představuje šanci, jak inovativní nápady dostat ze šuplíku na trh.

Zástupci korporací angažujících se v platformě Česká inovace v neformální diskusi také přiznali, jak cennou zkušeností pro ně byla příprava Festivalu, probíhající v podstatě jako start-up. Budoucnost ekonomiky je podle Davida Vrby o touze podnikat, o tom, aby studenti po vysoké škole raději snili o tom, jak realizovat své představy a zakládat firmy než jak se zaměstnat ve velkých korporacích. Tuto myšlenku doplnil ve svém vstupu i Zbyněk Frolík: „Správná vize musí být předmětem touhy, nikoliv jen volby.“

Jak Festival Česká inovace vnímali účastníci

Velmi pozitivní přijetí Festivalu potvrdila i písemná anketa – výzkum spokojenosti s programem a organizací, do nějž se zapojila plná třetina přítomných účastníků. Nejen známkové hodnocení (průměrná známka 1,84 udělená řečníkům v hlavním bloku a 1,66 udělená v průměru diskusním sekcím), ale především gejzír spontánních převážně pochvalných komentářů udělal organizátorům radost a nabil je energií do další práce.

Absolutní hvězdou festivalu byl Zbyněk Frolík (se známkou 1,15): „Výborný příklad, jak investovat nadšení“, „Vystoupení inspirativní emocemi, nasazením i myšlenkami“, „pan Frolík je charizmatická a energizující osobnost“

Velmi podnětná byla i panelová diskuse pod názvem „Inovace je příležitost pro Českou republiku a pro každého z vás“.  Účastníci nejvíce ocenili její „lidský styl a správně odlehčené a velmi srozumitelné podání“, „vtip a nadhled“ nebo „dobrý výběr různorodých zajímavých panelistů a způsob vedení diskuse ze strany moderátora“. Příjemným překvapením byla hlavně upřímnost a poctivost diskutujících, kteří se nezdráhali mluvit rovněž o svých podnikatelských neúspěších.  Ztotožnili se v tom, že i zkušený manažer se může splést. V takovém případě je však nejdůležitější chybu co nejdříve otevřeně přiznat.

Organizátory nejvíce potěšily spontánní komentáře desítek účastníků, které svědčí o jejich zaujetí, například „Mně jako studentovi to velmi otevřelo možnosti a rozhled“ nebo „Atmosféra akce se mi strašně líbila, neformální, přátelská, zábavná.“ Ještě více si cení kritických připomínek a návrhů na zlepšení do budoucna, mezi které patřily žádosti o to, aby bylo příště v odborném programu více času pro panelovou diskusi, aby bylo přizváno více žen – podnikatelek a více prostoru poskytnuto lidem, co teprve rozjíždějí vlastní společnosti. Rovněž přihlášeným projektům do soutěže Česká inovace roku je zapotřebí poskytnout příště více prostoru pro prezentace.

Je dobře, že shromážděné podněty dávají hodně prostoru pro zlepšení organizace i komunikace České inovace do budoucna, aby organizátoři mohli naplnit očekávání vyjádřená výrokem: „Jelikož se v ČR inovace zatím moc nepodporují, beru festival jako dobrý krok – jako příležitost pro zemi, která má velký inovační potenciál.“

Co také zaznělo

Inovaci podněcuje zvědavost – Frolík

I velcí a úspěšní dělali a dělají chyby. Od ostatních je odlišuje to, že se z chyb umějí poučit.- z panelové diskuze

Klíčová je rovnováha mezi tvořivostí a intuicí na jedné straně a systémem a rozumem na straně druhé. – z panelové diskuze

Když děláte něco jen pro peníze, budete průměrní – Havlíček

Poučili jsme se z chyb. Rozhodli jsme se zkrátit periodu vzájemného lhaní. – Hofman

Pro inovátory je nesmírně důležité „broušení zobáků“ – povinnost pravidelně vymýšlet nějakou „blbost“ do šuplíku. … Mozek je totiž sval, který se musí dlouhodobě namáhat, než vydá nějaký výkon, než z toho něco je. Co je dobré, nerodí se snadno.  – Juříček

Je důležité, aby i vzdělání bylo kreativnější. Univerzity nás učí myslet hlavně logicky. Pokud nová myšlenka nemá logickou oporu podloženou dostupnou zkušeností, myslíme si, že to nejde. Logika je mentální bariéra v naší hlavě. – Herr

Inovativní vize musím formulovat na maximálně abstraktní úrovni. Pak se vyhnu omezením současných běžně používaných řešení. – Herr

Jak rozpohybovat tým k inovacím? Nadchnout je pro záměr, zkrátit čas na týdny a omezit finance. Jakmile má někdo velký budget, plánuje hlavně, jak jej utratí, ale není kreativní. – Frolík

Důležitá je připravenost na každodenní změnu. Včerejší výborný nápad už dnes může být úplně blbý. – Frolík

V minulosti rozhodovaly o úspěchu peníze. Dnes jsou to nápady a znalostní kapitál. Kdo jimi disponuje, tomu banky rády půjčí. – Frolík

Pro schopnost inovovat je zásadní multidisciplinarita. Když někdo rozumí jen jedné disciplíně (třeba technologii), nemůže být dobrým inovátorem. – Juříček

Vyhlášení výsledků soutěže Česká inovace 2011

Festival byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků soutěže Česká inovace 2011 Nelehkou úlohu měli v uplynulých týdnech porotci, jejichž úkolem bylo vybrat z 79 přihlášených projektů vítěze v šesti kategoriích.

O hlavní ceně soutěže Česká inovace 2011 pak rozhodli sami účastníci Festivalu. Na závěr na místě pomocí hlasování určili, kterému z výherců šesti kategorií připadne absolutní prvenství. Hlavní cenu si odnesl vítěz kategorie Cena Technologické agentury ČR, projekt Technické školky, který vznikl jako projekt spolupráce mezi Vysokým učením technickým v Brně a pěti subjekty z neziskového a podnikového sektoru.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!