Marketing

Konference HORECA 2001 se setkala s velkým zájmem hotelových a restauračních firem

Konference HORECA 2001, organizovaná Vysokou školou hotelovou v Praze, Národní federací hotelů a restaurací ČR, Sdružením podnikatelů HO.RE.KA ČR a poradenskou firmou INCOMA Consult, úspěšně zahájila tradici výročních setkání významných aktérů českého gastronomického trhu.

Na konferenci konané dne 7.11. 2001 v hotelu Pyramida OREA Praha se registrovalo 265 účastníků. Především zástupců hotelů a restaurací různých velikostních kategorií, dodavatelů zboží a služeb pro gastronomii.

Představenstvo konference v čele s Prof. Jiřím Jindrou, rektorem Vysoké školy hotelové v Praze, připravilo program, jehož těžištěm bylo vystoupení úspěšných podnikatelů ze sektoru HORECA v ČR. Konferenci podpořily dvě desítky sponzorů, generálními partnery byly velkoobchod Makro, síť hotelů OREA, hotel Pyramida OREA a společnost Santa Nápoje.

Účastníci konference:
Nejvýznamnější skupinou z 265 účastníků registrovaných celkem na konferenci byli zástupci firem z kategorie HORECA (48%), druhé nejpočetnější zastoupení měli pracovníci firem vyrábějících zboží (potraviny a nápoje) pro gastronomii (26%). 6% účastníků se rekrutovalo z velkoobchodních firem, zaměřených na dodávky do HORECA provozoven. Nejsilnější pozici v této kategorii účastníků měli zástupci společnosti Makro Cash & Carry ČR. Zástupci odborných a vysokých škol představovali 5% účastníků, poradenské/výzkumné firmy, média a dodavatelé technologií vyslali po 4% delegátů. Absolutní většina účastníků patřila mezi osoby s rozhodujícím vlivem na řízení HORECA firem, 82 delegátů lze klasifikovat jako top managery (majitelé, jednatelé, generální ředitelé, ředitelé, předsedové představenstev).

Další informace, vč. datových verzí jednotlivých referátů lze získat na adrese:
INCOMA Consult, Barrandov Business Centre, Geologická 2, Praha 5
Tel: 02/511 17 521, E – mail: konference@incoma.cz, www.horeca21.cz

Čtěte také