Průmysl

Soutěž A.T. Kearney hledá společnost s nejlepším řízením inovací

Poradenská společnost A.T. Kearney vyhlašuje soutěž v řízení inovací pro firmy – „Best Innovator 2012“. Prestižní klání, které firma pořádá již od roku 2003, se v České republice uskuteční letos poprvé. Tuzemským i zahraničním společnostem působícím v ČR umožní porovnání jejich řízení inovací a zároveň odhalí, jaké jsou v České republice v této oblasti nejlepší praxe.

„Inovace jsou hnacím motorem hospodářského pokroku. Pro podniky znamenají růst, pro zákazníky kvalitnější a hodnotnější zboží a služby. Naše soutěž se nedívá na konkrétní výstupy inovace, ale na to, jakým způsobem společnosti ke svým inovacím přistupují a jak je dlouhodobě řídí. Jedná se nejenom o inovace produktů a služeb, ale také inovace procesů a business modelů. Jedině zaměření se na řízení inovací v dlouhodobém horizontu může zajistit, že společnost je dlouhodobě na trhu úspěšná,“ uvedla Lenka Krobová, manažerka společnosti A.T. Kearney.

Společnosti působící v České republice se mohou do soutěže přihlásit do 17. srpna na webových stránkách www.best-innovator.com. První část soutěže se sestává z vyplnění online dotazníku. Ten bude vyhodnocen na základě osvědčené metodologie „Domu inovací“ A.T. Kearney. Následovat bude návštěva porotců u finalistů soutěže, kteří na konci soutěže obdrží individuální vyhodnocení. Vítězové, které vybere osmičlenná porota v čele s profesorem ČVUT Františkem Riegerem, se stanou členy platformy European Best Innovator Club, jež zprostředkovává kontakt mezi nejlepšími společnostmi na poli řízení inovací.

Porota bude účastníky hodnotit na základě pěti kritérií: inovační strategie, kultura inovací, řízení procesů inovačního životního cyklu, využívání příležitostí k uvedení inovací do praxe a úspěšnost implementace inovací. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v prosinci 2012.

Soutěž „Best Innovator 2012“ se koná s podporou Asociace inovačního podnikání, Českého vysokého učení technického v Praze, Exportní garanční a pojišťovací společnosti, Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hlavním mediálním a hlavním komunikačním partnerem jsou časopis Ekonom a konzultační společnost Grayling. Zahraničních verzí soutěže se od roku 2003 zúčastnilo více než 1 200 společností ze 14 zemí Evropy a Ameriky. Mezi její vítěze patří například společnosti Ferrari, Siemens, L’Oréal nebo Danone. Kromě České republiky se ke skupině 14 zemí letos poprvé přidá také Rusko.

– red –

Čtěte také