Výzkum trhu

Češi stejně jako ostatní Evropané omezují své výdaje, vzdávají se především zábavy

Více než polovina Čechů (54 %) v uplynulém roce omezila své výdaje v oblasti zábavy a odpočinku. Další významnou položkou, kde se domácnosti snažily šetřit, byl nákup oblečení. Obdobně jsou na tom v omezování rozpočtů i naši evropští sousedé. Informace vyplynuly z prosincového mezinárodního průzkumu ING Bank. Češi výrazně častěji než ostatní Evropané hledali možnosti úspory také na telefonních službách a poplatcích za internet. Naopak v okolních zemích lidé v průměru častěji než u nás snižovali výdaje za energie. Téměř třetina dotazovaných Evropanů, včetně obyvatel České republiky, v roce 2012 své výdaje neomezovala vůbec.

„Přes dvě třetiny obyvatel starého kontinentu bylo loni nuceno spořit a omezit tak své pravidelné výdaje. Je vidět, že lidé všech národností sahají nejdříve na zbytné výlohy, tedy omezují se nejčastěji v oblasti zábavy, volnočasových aktivit nebo návštěv restaurací,“ komentuje Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank, a dodává: „Zajímavostí je, že pro Čechy byly výrazně častěji než pro zbytek Evropy oblastí pověstného utahování opasku i telekomunikační služby a poplatky za internet. To může být způsobeno tím, že poplatky za tyto služby u nás stále patří mezi nejvyšší v Evropě, a je tu tedy prostor pro snižování. Shodně s okolními zeměmi jsme omezovali také výdaje na dopravu, a to zhruba každý pátý dotazovaný.“

Tabulka znázorňuje, na čem Evropané v roce 2012 nejvíce šetřili:

Pokud se domácnostem podaří výdaje omezit natolik, že dokáží odložit část svých příjmů stranou, doporučuje ING Bank jako odborník na spoření uložit tyto prostředky například na spořicí účet. Zde budou výhodně úročeny, nebudou svádět k utrácení tak jako na běžném účtu, a přitom budou kdykoliv k dispozici pro případ potřeby. Takové výhody nabízí například spořicí účet ING Konto, které je navíc bez poplatků.

Mezinárodní průzkum ING je studií na téma spoření a výdajů, kterou v prosinci 2012 již podruhé realizovala společnost TNS Nipo ve 14 evropských zemích na reprezentativním vzorku 1 000 obyvatel v každé ze sledovaných zemí.

– red –

Čtěte také