Výzkum trhu

Nové mediální technologie jsou nejrozšířenější v západní Evropě

Celosvětová mediální agentura ZenithOptimedia vydává novou studii, která se zabývá rozšířením  tří nových mediálních technologií – smart telefonů, tabletů a IPTV (televize přes internetový protokol). Z výsledků vyplývá, že nejvíce se tato zařízení používají v Norsku, Francii a Nizozemsku, kde je jejich penetrace vyšší než 35 %.

Agentura ZenithOptimedia provedla výzkum v 19 zemích* po celém světě. Ten sledoval rozšíření tří nových mediálních technologií, a to smartphonů, tabletů a IPTV, za poslední 2 roky. Součástí studie je rovněž predikce jejich rozšíření do roku 2015.

Nejrozšířenější jsou ve světě smartphony, jejichž průměrná penetrace ve sledovaných zemích činila v roce 2012 36 %. V jednotlivých zemích jsou však velké rozdíly. Nejvíce chytré telefony používají Švédové (penetrace v roce 2012 byla 73 %), naopak nejméně obyvatelé Brazílie (penetrace v roce 2012 byla 18 %). Pro všechny trhy platí, že rozšíření chytrých telefonů na všech sledovaných trzích prudce roste a jejich penetrace by se měla do roku 2015 zdvojnásobit na 72 %. Konkrétně v Brazílii ZenithOptimedia předpokládá, že v roce 2015 bude penetrace smartphonů 33% a ve Švédsku dokonce 93%. „V České republice je v současné době dle našich odhadů penetrace chytrých telefonů na úrovni 31–33 % a jejich razantní rozšíření předpokládáme i v nejbližších letech. V roce 2015 by jejich penetrace měla být na 55–60 %,“ říká Michal Šeda, ředitel výzkumu mediální agentury ZenithOptimedia Prague.

Průměrné rozšíření tabletů bylo v roce 2012 v 19 sledovaných zemích 5%, ale v Austrálii, Francii, Irsku, Nizozemsku a USA překročilo 15 %. Do roku 2015 ZenithOptimedia předpovídá, že se průměrná penetrace ve sledovaných zemích dostane na úroveň 13 %, ale např. ve Francii na 45 % a v Irsku dokonce na 50 %.

Nejpomaleji roste IPTV (televize přes internetový protokol). ZenithOptimedia očekává, že její průměrná penetrace v 19 sledovaných zemích mezi lety 2012 a 2015 poroste o 36 %, ze současných 6,6 % na 9 %. Například v Nizozemsku dosáhne v roce 2015 její rozšíření 91 %, oproti tomu v Rusku jen 1 %.

– red –

Čtěte také