Výzkum trhu

Koupit nový nebo ojetý automobil? Nákupní záměry českých domácností

Koupě automobilu zůstává pro každou domácnost velkým finančním výdajem. Investice do nákupu automobilu je většinou plánována několik let dopředu, a v závislosti na finanční situaci každé rodiny se řeší především otázka, zda koupit nové či ojeté auto. S nákupem a provozováním nového automobilu je spojeno méně rizik, avšak cena nového vozu řadu lidí od jeho nákupu odradí. Deklarovaný zájem o ojeté automobily je proto stále vysoký. Nejvýhodnější je z pohledu českých domácností mít k dispozici služební vůz i pro soukromé účely.

Tuto možnost využívá 15 procent dospělých občanů České republiky. Pro naprostou většinu ostatních zůstává možnost soukromého využití služebních vozů nedostupná. Vyplývá to z internetového výzkumu společnosti GfK, který se realizoval v říjnu 2012 na vzorku 1000 respondentů.

Téměř 57 procent obyvatel ČR využívá pro své potřeby jeden soukromý automobil, dalších 18 procent disponuje dvěma soukromými vozy. Využívání dvou soukromých vozidel je častější především v rodinách s měsíčním příjmem nad 35 000 Kč. Domácnosti čtyř procent občanů disponují třemi a více vozy, naproti tomu jedna pětina Čechů se obejde bez soukromého automobilu.

Nákup automobilu

17 procent obyvatel plánuje do dvou let nákup nového vozu, zatímco o koupi ojetého vozu uvažuje dalších 23 procent. Nový automobil plánují koupit častěji lidé mezi 50 – 65 lety. Pětina z nich se k tomu chystá v horizontu dvou let, další téměř čtvrtina uvažuje o pořízení nového vozu v delším časovém období. Na druhé straně je mezi lidmi v tomto věku také nejvíce těch, kdo o koupi jakéhokoli automobilu vůbec neuvažují (31 procent). Mladší lidé, zejména do 29 let, preferují častěji nákup vozidla ojetého. Mezi lidmi do 29 let je také téměř 30 procent těch, kteří ho plánují již do dvou let.

„Většina lidí při koupi vozu uvažuje o benzínovém či naftovém pohonu. Pokud se ale zaměříme na oblast alternativních pohonů, polovina těch, kteří deklarují nákupní záměr, může zvažovat využití některého z alternativních pohonů vozidla. Z nich je již tradičně nejpopulárnější LPG (propan butan), a to především z důvodu finančních úspor při provozu vozidla (šetření na cenách pohonných hmot). Muži se o alternativní pohony zajímají více než ženy. Zajímavý je i 19 procentní podíl lidí, pro něž by mohl být atraktivní hybridní pohon vozidla. Tento deklarovaný zájem o alternativní pohony však považujeme za nadhodnocený s tím, že se ve vyšší míře neodrazí v reálných nákupech vozidel. Pro většinu lidí hrají důležitou roli jak náklady na provoz vozidla, tak jeho pořizovací cena,“ říká Petr Megela, Consultant Automotive z GfK.

Právě snižování nákladů na provoz zvýhodňuje tradiční LPG pohon. Jistý deklarovaný zájem je i o CNG (stlačený zemní plyn) pohon a elektromobily. O elektromobily se zajímají především mladí lidé mezi 15 – 19 lety. Nevýhodou těchto alternativních pohonů zůstávají především nedostatečná penetrace čerpacích / dobíjecích stanic a vyšší pořizovací náklady vozidel.

Útrata a spoření na vozidlo

Téměř polovina z těch, kteří plánují nákup automobilu, hodlá utratit mezi 100 000 Kč a 300 000 Kč. Ochota utratit za vůz částku převyšují 300 000 Kč je velmi nízká, projevilo ji pouze 13 procent lidí zvažujících koupi vozu. Vozidla nad 500 000 Kč jsou v hledáčku především podnikatelů s příjmy domácností nad 50 000 Kč.

Polovina Čechů šetří na nákup vozu více než tři roky. Mladí lidé ve věku do 29 let dokáží na vůz naspořit rychleji – 60% do tří let. Starší věkové kategorie častěji potřebují k vytvoření finanční rezervy delší období – 30 % více než 5 let.

„Trh s automobily je již dlouhodobě velmi nestabilní. Mnoho lidí přehodnocuje, za co své peníze utratí a nákup automobilu dále odkládá. Tento stav bude v závislosti na vývoji ekonomické situace spíše přetrvávat a hodně lidí si své plánované auto prostě nekoupí,“ dodává Petr Megela.

Internetový výzkum byl proveden metodou CAWI, v říjnu 2012, na reprezentativním vzorku 1000 respondentů ve věku 15 – 65 let.

Čtěte také