Reklama

INTERACTIVE House buduje další milník ve svém rozvoji

Do společnosti INTERACTIVE House s.r.o., přední společnost zabývající se interaktivní reklamou, vstoupila mezinárodní společnost New Europe Corporation, která operuje na trzích střední a východní Evropy. Součástí změn ve společnosti INTERACTIVE House je také jmenování nového ředitele, Karla Jaruška.

Společnost INTERACTIVE House s.r.o., obchodník s interaktivní reklamou, pokračuje ve svém dynamickém rozvoji, když byl oficiálně jmenován její nový ředitel, Karel Jarušek. Ten na této pozici působí od listopadu minulého roku. Karel Jarušek byl před svým nástupem na pozici ve společnosti INTERACTIVE House, obchodním ředitelem ve společnosti ATLAS.CZ, provozovateli stejnojmeného portálu.

Současně došlo ke změně vlastníka společnosti, když od dosavadního majitele Jana Čepa, celý podíl odkoupila mezinárodní společnost New Europe Corporation, která se zaměřuje na investice do firem ve střední a východní Evropě a to zejména v oblasti nových médií a technologií. Jan Čep se bude nadále výhradně věnovat aktivitám v rámci skupiny MediaCom Europe a Beyond Interactive na trzích střední a východní Evropy včetně Ruska.

Uvedené změny jsou součástí rozvojového plánu posilování společnosti při budování její pozice na trhu. Firma již v prvním roce svého působení dosáhla významných úspěchů při prosazování nových modelů obchodování s interaktivní reklamou, na což chce v letošním roce navázat. Hlavním cílem firmy je usnadnit a rozvíjet obchodování s interaktivní reklamou a podílet se na rozvoji a standardizaci celého trhu.

„Jsme přesvědčeni, že potenciál interaktivní reklamy je v ČR stále nevyčerpán, a hlavní rozvoj lze očekávat v nejbližších letech,“ uvedl Karel Jarušek, ředitel společnosti a dodal: „Naše role je zjednodušit stále příliš komplikované obchodování s interaktivní reklamou a rozvíjet klíčové služby, které jsou pro klienty zásadní při využívání komerční komunikace v interaktivních médích.“

– red –

Čtěte také