Marketing

Konference Horeca 2004 ukázala směr gastronomických služeb

Okolo 150 účastníků se sešlo minulý týden na konferenci Horeca 2004, která byla zaměřena na sektor gastronomických a hotelových služeb. Spektrum hostů se skládalo z největší části ze zástupců dodavatelů, na druhé a třetí místo se dostala média a přímí odběratelé. Celou konferenci moderoval a také velmi aktivně řídil Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., rektor Vysoké školy hotelové v Praze. Jeho přínos pro chod a kvalitu celé akce byl bezesporu výrazný.

I když v rámci aktivní diskuse došlo k určitému prolínání, nesly se celou událostí tři základní roviny. Vystoupení zástupců odběratelů výrobků a služeb (Tvrz Restaurant Průhonice u Prahy, McDonald´s), dále pak největší část byla věnována příspěvkům dodavatelů, kteří zásobují Horeca trh (Makro, Starobrno, Procter & Gamble), třetí neméně důležitou část tvořily příspěvky zástupců analyticko-operativních firem, které se dlouhodobě zabývají sledováním a vyhodnocováním charakteristik a prvků Horeca trhu (Cell CZ a INCOMA).

Přednesené příspěvky se nesly v duchu zajímavých a přínosných informací a zároveň se staly zdrojem mnohých vyřčených i nevyřčených otázek. Již první příspěvek pana Pýchy donutil přítomné k zamyšlení nad úrovní současného odborného školství a personální strategií některých zaměstnavatelů v diskutovaném sektoru. Dále se Pýcha ve svém příspěvku dotkl otázek nabídky produktů, skladového hospodářství a také úlohy státní a soukromé osvěty.

V části konference, která byla věnována zástupcům dodavatelů byl jednoznačně definován směr, kam míří dnešní špičky z dané oblasti. Hybnou silou tohoto směru jsou, v minulosti příliš nepoužívané, metody prohloubení spolupráce dodavatel – odběratel. Profesor Jindra pochválil úlohu firmy Makro ve vývoji obchodu v celé ČR. Za největší přínos označil to, že firma Makro přinesla do tohoto oboru systém, standard, profesionalitu a řád.
Za svou budoucí největší zbraň označili všichni přednášející segmentaci zákazníků a maximální přidanou hodnotu výrobků či služeb. Ta spočívá například v pořádání seminářů pro zástupce odběratelů či poskytování bezplatných právních i jiných poradenských služeb. Všechna tato opatření jasně směřují k již objevenému pravidlu o dvojím vítězství, protože spokojený zákazník sebou vždy nese spokojeného dodavatele.

Požadavky a potřeby zákazníků stále více mění firemní marketing jednotlivých dodavatelů. Nové technologie šetří pracovní sílu a urychlují zkvalitnění výroby. Pro mnohé firmy se řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů stalo zásadním, protože zjistily že mají vliv nejen na výši a složení nákladů, ale hlavně na kvalitu nabízených finálních výrobků či služeb.

Objem trhu Horeca se pohybuje okolo 52 mld., z toho je zřejmé, že se jedná o jednu z klíčových oblastí pro úroveň celé ČR. Tyto a další závěry se mohli účastníci dozvědět v poslední části vystoupení zástupců analyticko-poradenských služeb. Meziroční nárůst objemu poskytovaných gastronomických služeb je okolo 10%. Největší tlak je na čerstvost, bezpečnost a možnost definovat identitu prvotního výrobce potravin a výrobků.

Celá Česká republika v současné době prožívá období velkých nejistot a nestability. Zásah státu v oblasti DPH ohrožuje prosperitu a životaschopnost mnoha firem. Je tedy přirozené, že i na této konferenci padly mnohé otázky a připomínky k tomuto nepříliš uváženému opatření. Zejména pak na závěr z úst předsedkyně sdružení Horeca Ing. Luprichové. Přestože se tomuto sdružení podařilo vyjednat několik ústupků a odkladů k základnímu zvýšení skutečně dojde.

Čtěte také