Reklama

Kofola s Ogilvy Promotional Campaigns

Kofola, přední český výrobce nealkoholických nápojů, si ve výběrovém řízení zvolil novou merchandisingovou agenturu – Ogilvy Promotional Campaigns. Spolupráce bude zahájena 1. dubna 2004.

„Na začátku výběrového řízení jsme spolupracovali s Registrem reklamních agentur, který nám doporučil tři nejvhodnější dodavatele,“ uvedl Ladislav Chromek, trade marketing manager společnosti Kofola a.s. „Konečný výběr byl pro nás velmi náročný a všechny agentury, které se zúčastnily představily kvalitní zpracování včetně zajímavých nápadů. O vítězi rozhodla jasná koncepce řízení projektu, systém vyhodnocování, optimální velikost sítě merchandiserů a v neposlední řadě zkušenost s klientem z kategorie nealkoholických nápojů,“ dodává.

Výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech a mezi finalisty postoupily agentury PPD Services, BI Praha / Red Cell společně s vítěznou Ogilvy Promotional Campaigns. Doposud společnost Kofola využívala služeb agentury Noda.

– red –

Čtěte také