Výzkum trhu

Industry Statistics

Pod těmito dvěma slovy se skrývá každoroční snaha Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění ESOMAR získávat údaje o obratech v tomto oboru (nazývaného také průmyslem), a to celosvětově. Vzhledem k tomu, že tato praxe trvá již mnoho let, lze sledovat celkovou dynamiku obratu, ale také dynamiku skladby obratu.

V letošním roce se vedení ESOMARu dohodlo s Evropskou federací národních asociací EFAMRO, že tato data budou za 12 členských států EFAMRO zjišťovat příslušné národní asociace. Proto byl pověřen SIMAR, aby ve spolupráci s národním reprezentantem ESOMARu v ČR Dr.Köpplem soustředil a zpracoval podklady za Českou republiku. Nebude to jednoduché, i když výsledkem nebude v žádném případě údaj za jednotlivé výzkumné agentury, ale pouze za obor jako celek. Proč to nebude jednoduché? Řada výzkumných agentur totiž doposud nesděluje – pro mne z ne zcela pochopitelných důvodů – jakékoliv údaje o svém obratu.

Pokud uspějeme, budeme vědět nejen jaký byl v roce 2003 obrat výzkumných agentur v našem oboru, ale také z jakých klientských oblastí se tyto příjmy rekrutovaly, zda převažovali domácí či zahraniční zákazníci, jak se podílely jednotlivé typy výzkumů na celkovém obratu, kolik bylo utraceno v tzv. spotřebitelském a nespotřebitelském výzkumu. Zajímavý bude také údaj o počtu pracovníků v oboru. Budeme moci srovnávat s minulými lety i zda se přibližujeme a jakou rychlostí obratu vyspělých států. Vše toto budeme publikovat.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!