Reklama

S FG Forrest do Japonska na EXPO 2005

Přípravy výstavy EXPO 2005 jsou již v plném proudu a ani internetová prezentace na sebe nenechala dlouho čekat. Web EXPO je v této fázi zaměřen především na prezentaci veškerých informací o české účasti na světové výstavě a na komunikaci s médii.

Autorem nových netradičních stránek výstavy EXPO je internetová agentura FG Forrest, která se podílela kromě jiného i na oficiální prezentaci Kanceláře prezidenta ČR nebo na multimediální prezentaci Ministerstva vnitra ČR. Stránky www.expo2005.cz jsou tak již třetím projektem, který si klade za cíl prezentovat Českou republiku a její představitele doma i v zahraničí na vysoké úrovni.

Prezentace EXPO 2005 obsahuje kromě aktuálních informací o přípravě české expozice také zajímavosti z historie českého a světového výstavnictví. Návštěvníci na stránkách najdou i představení všech českých krajů a životopisy osobností, které se zasloužily o úspěch československých expozicí v minulosti. Jelikož se světová výstava EXPO 2005 koná v Japonsku, prezentace obsahuje také informace a zajímavosti z japonské kultury, techniky nebo historie.

Web má tři jazykové mutace, kromě češtiny a angličtiny byl realizován i v japonštině. Po otevření světové výstavy EXPO, která bude trvat od 25. března do 25. září 2005, bude web kromě jiného nabízet i e-shop s nabídkou typických českých výrobků (bižuterie, porcelán apod.).

– red –

Čtěte také