Internet

Internetová reklama v Čechách – bohaté dítě se učí slušně chovat (2.)

Alternativní formy internetové reklamy
Přechodovým stadiem mezi starým typem banneru a kompletně novým stylem reklamy je Rich Media banner, zpracován jako kód HTML (včetně skriptů) či jako multimediální prezentace o rozměrech 468×60 pixelů. První vlaštovky se začaly objevovat již v roce 1999. Proužek vyrobený technologií FLASH je dnes přístupný na většině počítačů a umožňuje i při malé velikosti vytvořit efektní reklamu díky možnosti animace, interakce práce s velikostí. CPT (cena za tisíc zobrazení banneru (cost per mile nebo cost per thousand) RM banneru je zatím víceméně stejné jako u tradičního banneru o stejné velikosti, přesto je již dnes zřejmé, že tato hodnota bude narůstat. A to i přesto, že výrobní cena normálního .GIF či .JPG proužku začíná zhruba u 400 korun, zatímco u varianty ve FLASHi je dolní mez kolem 1000 korun plus náročnost technická a časová.

Největší síla RM banneru spočívá ve využití lidské hravosti. Pokud se povede uživatele zaujmout, je to ideální způsob jak nenásilně propagovat. RM je vhodný zejména pro imageové kampaně, které jsou pouze prvním krokem nebo úvodem před hlavní částí.

V současné době je poměr RM bannerů proti tradičním proužkům zhruba 10 : 90. Vysoký podíl .GIF bannerů je dán zejména tím, že jsou součástí výměnných reklamních systémů, které se významně podílí na objemu internetové reklamy u nás. Na odborných a úzce specializovaných stránkách je však tento poměr až 30 : 70 (RM/GIF).

Jistým způsobem jak zaujmout je FLASHový banner se zvukovými efekty (první společností, která tuto možnost začala na českém internetu nabízet, byl portál Seznam), ale zvuk může banner vydávat pouze tehdy, pokud se nad ním nachází kurzor, a CPT je samozřejmě také vyšší. Obdobnou hranicí je rozměr 468×60 pixelů. Pokud si ale uvědomíme, že reklama je obvykle jediným či alespoň hlavním příjmem na Internetu, neměl být problém tyto nesnáze překonat.

Poptávka po nových formátech bannerů není tak vysoká a naopak se začíná hovořit o virovém marketingu, online hrách a spotřebitelských soutěžích a o microsite. Tedy o reklamních strategiích s vyšší interaktivitou.

On-line hry jsou zpravidla otevírány v samostatném okně, po jejich ukončení dochází k převodu na tzv. microsite, což jsou uzavřené prezentace, kde se zájemci dozví nejdůležitější informace o dané společnosti. Pokud je microsite na dobře pojmenované adrese a online hra zajímavá, může se stát, že příjemci si začnou mezi sebou přeposílat odkazy. A to je už virový marketing. Při šíření viru může jít o několik náhodných přenosů, o epidemii nebo pandemii. Samo vytvoření pandemie stojí dost úsilí a peněz, epidemie se tu a tam strhne sama od sebe. Virový přenos lze podpořit vytvořením pohlednice, tapety nebo šetřiče obrazovky, který by si mohli návštěvníci z microsite odnést nebo přeposlat.

Další typy alternativní reklamy
Signatury (patičky) jsou krátké texty připojené na konec e-mailů nabízená především u freemailových služeb. Maximální délka tohoto textu je obvykle 100 znaků a lze ho rozdělit do dvou řádků. Tento typ reklamy je velice levný, avšak jeho úspěšnost je velmi nejistá.

Prakticky všechny vyhledávače nabízejí možnost umístit reklamu přímo do určité sekce katalogu a to buď ve formě banneru či přímo položky katalogu. Stejně tak je možné zobrazovat reklamu ve výsledcích vyhledávání nějakého slova. Typickým příkladem je vyhledávač Google, který začal používat tento typ reklamy na konci roku 2000. Zřejmou výhodou této reklamy je cílenost, která přináší i vysoké CTR.

Direct mail je účinná forma reklamy, která spočívá v oslovení potencionálních zákazníků přes e-mail. Nejedná o nevyžádanou poštu – daná osoba již musela nějakým způsobem projevit zájem na takovém rozesílacím seznamu být.

Spam je sice obecně brán jako morálně špatný nástroj marketingu a navíc nutně vede k absolutní diskreditaci firmy, nicméně je stále využíván. Krom toho tento styl reklamy je postaven mimo zákon (podle novely zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy).

Newsletter je vynikající prostředek zejména pro internetové magazíny a zpravodajské servery, zajišťují totiž pravidelnou návštěvnost a server nenásilnou formou připomínají.

Oblíbeným, protože levným způsobem reklamy je jistá forma sponzorství, partnerství, nebo aliance, která využívá směny,tedy recipročního zobrazení ikony nebo URL odkazů.

zdroj:

  • ČTK
  • Petr Stuchlík, Martin Dvořáček, Reklama na Internetu, Grada Publishing 2002, str. 109 – 118
  • http:// http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xpijak2003.htm
  • http://www.iab.cz
  • http://www.promanazery.cz/marketing_interaktiv_reklama.htm
  • http://interval.cz/clanek.asp?article=665
  • http://www.rrtv.cz/zprava2001/118.html
  • http://www.vajicko.cz/index.php3?akce=clanek&preddal=cl&clanek=544

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!