Reklama

Aliatel podal žalobu na Český Telecom pro nekalou soutěž

Společnost Aliatel jako vedoucí alternativní operátor se cítí být poškozována reklamní kampaní společnosti Český Telecom. V jejím rámci rozesílá dominantní telekomunikační operátor letáky, které svým zkreslujícím porovnáním služeb Českého Telecomu se službami alternativních operátorů vážně poškozují alternativní operátory jako poskytovatele nepřímého připojení. Souběžně s rozesíláním těchto letáků zákazníkům společnosti Aliatel probíhá i rozsáhlá tisková kampaň Českého Telecomu.

Aliatel po zjištění těchto skutečností nejprve písemně vyzval Český Telecom k okamžitému ukončení těchto aktivit. Jelikož se mu ale touto cestou nepodařilo sjednat nápravu, byl nucen domáhat se jí soudní cestou. „Nabídka Aliatelu je pro naše zákazníky atraktivní a cenově výhodná. Tvrdí-li Český Telecom něco jiného a poskytuje-li koncovým uživatelům zavádějící informace, dopouští se nekalé soutěže,“ odsuzuje chování dominatního operátora Bernhard Fanger, generální ředitel Aliatelu, a pokračuje: „Nekorektní kampaň srovnající odlišné typy služeb a obsahující zkreslující informace o cenách konkurence a také naprostá neochota Českého Telecomu takové jednání ukončit rozhodně nepřispívají ke kultivaci telekomunikačního trhu. Zákazník je úmyslně uváděn v omyl a Český Telecom ignoruje veškerou naši snahu o domluvu.“

Společnost Aliatel se domnívá, že společnost Český Telecom ve svých reklamních letácích, které byly šířeny nejméně od března 2004, použila neoprávněně a v rozporu se zákonem srovnání cenového programu Business Call Smart od společnosti Aliatel se svými vlastními cenovými programy. Srovnání cenových programů provedené v uvedených reklamních letácích není podle společnosti Aliatel objektivní a to hned z několika důvodů. V letáku byly porovnávány cenové programy vztažené k odlišným typům služeb – cenový program pro přímé připojení u programů Českého Telecomu a cenový program pro nepřímé připojení u programů Business Call Smart společnosti Aliatel. Leták tak srovnává dvě odlišné služby, které jsou bez znalosti detailních souvislostí pro běžného uživatele jen obtížně porovnatelné. Na odlišnosti služeb přitom leták nijak neupozorňuje. Především však Český Telecom použil ve své vzorové kalkulaci (na které se snaží dokázat výhodnost svých vlastních cenových programů) kombinaci cenových plánů, které by si racionálně uvažující zákazník při daném objemu provolaných minut rozhodně nezvolil. Pokud se totiž zákazník rozhodne pro vhodnou kombinaci příslušných cenových plánů (tak jak například doporučují prodejní zástupci společnosti Aliatel svým zákazníkům) vyjde srovnání výrazně jinak. Cena řešení od společnosti Aliatel tak byla v účelovém srovnání Českého Telecomu uměle navýšena a znevýhodněna. Ilustrativní objem a rozložení hovorů, ze kterého byla Českým Telecomem počítána srovnávaná kalkulace, byly navíc značně odlišné od typického zákazníka Aliatelu.

Aliatel je jako alternativní operátor jednoznačným zastáncem maximální míry liberalizace českého telekomunikačního trhu. Domnívá se však, že soutěž mezi jednotlivými operátory by měla probíhat na poli kvality služeb, úrovně péče o zákazníka a cenové výhodnosti, nikoli v podobě účelového a matoucího informování zákazníků konkurence.

– red –

Čtěte také