Management

Manažer v roli trenéra

Víte, kolik vás a váš tým stojí nový kolega? Jaké vlastnosti lidé považují za nejdůležitější pro vykonávání vedoucí funkce? Odhadnete vývoj týmu? Myslíte si, že jste dobrým manažerem?

Role manažera snese srovnání s trenérem sportovního týmu. Role trenéra spočívá v pozorování hráčů a určování jejich místa, připravuje strategie, motivuje a rozvíjí svěřené jednotlivce, vychovává si náhradníky. Nese celkovou odpovědnost za výsledky týmu, za vztahy mezi členy týmu a vybírá způsoby, jak výsledků dosáhnout. Měl by být prvním, kdo si všímá změn a využívá odlišností k týmovému a tím i svému prospěchu.

Dynamika týmu prochází změnami stejně jako osobnost každého z nás. V orientační fázi týmu se potkávají různá očekávání lidí a navzájem se vyjasňují role. To vede ke konfrontacím a konfliktům, vybírají se metody a stanovují hranice a kompromisy. Poté nastupuje fáze spolupráce, kdy je prožíván pocit sounáležitosti, který je přetvářen v efektivní řešení situací, energie je zaměřena na pracovní úkoly a nikoliv na osobní konflikty.

Příchod nového zaměstnance způsobí návrat do první fáze, zamíchá již rozdělenými rolemi a týmová atmosféra rychle ochladne – často nastupuje pocit ohrožení, soupeřivost, očekávání k povýšení. Produktivita práce se postupně zvyšuje a pokud dojde k úspěšné adaptaci a kooperaci, je vyšší než před příchodem nováčka.

Interně stanovená pravidla významně formují firemní kulturu a usnadňují adaptaci nového člena, zkracují „dobu tápání“ a pomáhají tak efektivněji využívat zkušební doby. Firemní hodnoty, tj. „vlastnosti, které firma uznává při dosažení svých cílů a podle kterých usměrňuje a hodnotí své lidi“, slouží nováčkovi jako vodítko při plnění úkolů a týmu pro znovustanovení jednotlivých rolí.

Podle průzkumu PricewaterhouseCoopers jsou nejdůležitějším předpokladem pro manažerskou práci interpersonální vlastnosti a dovednosti, které jsou následovány osobními charakteristikami. Vzdělání a znalosti stojí na třetím místě, řídící schopnosti až na místě šestém.

Dobrý manažer je tak v první řadě dobrým znalcem sebe sama.

zdroj: školící materiály společnosti OPENN

Čtěte také