Výzkum trhu

Simarské agentury zaznamenaly v roce 2004 slušný nárůst obratu

Na základě tzv. Industry Statistics byl zpracován podrobný přehled o obratu výzkumu trhu v roce 2003. Tehdejších 10 členských agentur vykázalo obrat ve výši 634,3 mil.Kč. Za celý obor jsme museli obrat pouze odhadovat, protože s výjimkou 4 nečlenských agentur ostatní subjekty buď odmítly číslo sdělit nebo jednoduše neodpověděly na naši výzvu. Náš odhad za obor dosáhl částky 1 500 mil.Kč.

Současně s údaji o obratu jsme uváděli i náš odhad růstu pro rok 2004 – ten byl v dubnu loňského roku 6%. Bylo to číslo, které není v žádné ze „starých“ zemí EU zdaleka dosahováno – naopak jejich dynamika je buď značně nižší nebo obrat stagnuje či dokonce klesá.

Jaká tedy byla skutečnost roku 2004? Uvádíme pouze předběžná čísla, která přesto dost vypovídají o současném stavu našeho oboru. Podrobná čísla (i do struktury) budou k dispozici přibližně v dubnu – opět v rámci Industry Statistics.

Vzhledem k tomu, že se v roce 2004 počet členů SIMARu zvýšil na 13 agentur, je nutno pro možné srovnání doplnit i jejich obrat za rok 2003. Pro tento účel „upravený“ obrat SIMARu je 653 mil.Kč.

Předběžné údaje o celkovém obratu našich 13 agentur představují částku 714,7 mil.Kč.
Obrat tedy vzrostl o 9,4 %. Námi předpokládaný obrat v rámci Industry Statistics byl tedy značně překročen, což je jistě pozitivní. V tomto případě by se obrat oboru jako celku mohl podle našeho odhadu pohybovat v rozpětí 1600 – 1650 mil.Kč.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!