Průmysl

Siemens získal zakázku na údržbu vozů pražského metra

Společnosti Siemens, divize Transportní systémy, a Dopravní podnik hl. m. Prahy podepsaly smlouvu o údržbě vozového parku po dobu čtrnácti let. Jedná se o údržbu 48 souprav metra typu M1, které jsou v provozu na lince C. Tyto soupravy vyrábí společnost Siemens ve svém výrobním závodě Siemens Kolejová vozidla v Praze.

Smlouva zahrnuje kromě celkového servisu a pravidelných bezpečnostních prohlídek také dodávku náhradních dílů. Společnost Siemens bude zodpovědná za plánování, řízení a provádění údržby a oprav souprav metra a za zajištění dodávky potřebného materiálu a náhradních dílů včetně strategických (např. podvozky a kontejnery). Zaručuje také provozní disponibilitu souprav dle jízdního řádu (grafikonu vlakové dopravy). Dopravní podnik se tedy může plně soustředit na samotný provoz souprav metra. Společnost Siemens převezme údržbu metra od 1. dubna 2004.

Údržba 48 souprav pražského metra bude prováděna v depu Dopravního podniku hl. m. Prahy se zapojením jeho vlastního personálu. Pro tyto účely vyškolí společnost Siemens zaměstnance Dopravního podniku. V Praze tak budou vytvořena vysoce kvalifikovaná pracovní místa.

Soupravy typu M1, které jsou v provozu na lince C pražského metra, vyrábí a dodává společnost Siemens. V roce 1995 byl uzavřen kontrakt na dodávku prvních 22 souprav. Další fází byla druhá smlouva z roku 2002 na dodávku 20 souprav. Díky koupi vybraných aktiv majetku společnosti ČKD Dopravní systémy se stala divize Transportní systémy společnosti Siemens hlavním dodavatelem souprav metra, zodpovědným za kompletní výrobu. V současnosti dodala společnost Siemens již 42 souprav. Dalších 6 souprav metra bude dodáno do konce roku 2006.

– red –

Čtěte také