Management

Kontroly daňových úřadů nutí podniky věnovat větší pozornost převodním cenám

Podle mezinárodního průzkumu společnosti Ernst & Young jsou převodní ceny v rámci koncernu pro 85 % nadnárodních podniků nejdůležitější daňovou otázkou. Průzkum byl proveden u 638 mateřských společností nadnárodních koncernů.

Otázka vyhovujících převodních cen se objeví vždy tehdy, když si společnosti téhož koncernu navzájem dodávají zboží nebo uskutečňují jiná plnění. Vědomí o významu stanovení těchto cen u nadnárodních podniků stále stoupá.
Zatímco v roce 1999 uvedlo 78 % dotázaných společností převodní ceny jako nejdůležitější daňovou otázku, o dva roky později se tento počet zvýšil na 85 %. Jedním z důvodů je rostoucí počet kontrol ze strany daňových úřadů.

Převodní ceny jsou jen zřídka součástí strategického plánování
Studie Ernst & Young dokazuje, že pouze 29 % dotázaných mateřských společností a 35 % dceřiných společností zahrnuje stanovení převodních cen do strategického plánování. Mnoho podniků určuje převodní ceny až po strategickém plánování nebo je zpracovává jen proto, že je nutné dodržet určité předpisy a zákonná ustanovení. „Podniky promarňují svou šanci, když nechápou převodní ceny jako strategický faktor u firemních transakcí, v nakládání s duševním vlastnictvím nebo v oblasti e– business,“ zdůrazňuje Dirk Kroonen, vedoucí partner Ernst & Young pro Českou republiku.

U podnikových transakcí je problematika převodních cen často opomíjena. „Polovina firem, které v uplynulých letech uskutečnily fúze a akvizice, pokračovala v politice převodních cen toho silnějšího podniku. Ve 23 % případů dokonce nadále existovaly dva různé systémy vedle sebe,“ dodává Dirk Kroonen. „S tím souvisí riziko, že tytéž zisky budou zdaněny dvakrát. Tyto podniky se také vzdaly šance využít všech možností, které z daňového hlediska souvisejí s nákupem a fúzemi podniků“.

Podle studie společnosti Ernst & Young zvyšují daňové úřady tlak na firmy. V uplynulém roce stoupl nejen počet kontrol převodních cen, ale daňové kontroly také vedly k mnohem přísnějším úpravám než v předchozích letech.

Prověrky převodních cen finančními úřady byly provedeny v mezinárodním měřítku u 59 % dotázaných firem. Proběhly například u 12 % italských, 68 % francouzských a 78 % britských firem. V Německu jsou finanční úřady obezřetnější a kontrolováno bylo 84 % společností. Z toho 34 % firem nedokázalo své převodní ceny obhájit. Nebezpečí pro podniky stoupá, protože německé finanční úřady mají k dispozici stále více odborníků, kteří jsou schopni kvalifikovaně prověřit tvorbu převodních cen podniků.

Studie dokládá, že většina podniků měří i nadále svůj finanční výkon před zdaněním. Na úrovni obchodních jednotek nebo oddělení takto činí dokonce tři čtvrtiny dotázaných podniků. Tento postup ztěžuje integraci daňového plánování do podnikové strategie. Navíc je zde nebezpečí, že se podniky v hospodářsky obtížných dobách soustředí na transakce uvnitř firem a zanedbají své obchodování na trhu. Z pohledu akcionářů je rozhodující zisk po zdanění.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *