ICT

NextiraOne podpoří Adecco outsourcingovými službami

Společnost NextiraOne poskytne společnosti Adecco, která je globálním lídrem v oblasti řízení lidských zdrojů (HR), komplexní řešení řízených služeb v oblasti síťové infrastruktury na rakouských pobočkách Adecco. Díky tomuto řešení zvýší Adecco produktivitu svých zaměstnanců, významně redukuje náklady a optimalizuje služby síťové infrastruktury.

Společnost Adecco se rozhodla dát přednost outsourcingovému modelu od prověřeného dodavatele technologií před řízením provozu svých ICT technologií vlastními silami. Hlavním požadavkem byla redukce komunikačních nákladů. Adekvátní IT řešení doporučila NextiraOne na základě analýzy obchodních cílů společnosti Adecco. Poté, co bude završena implementace navrženého řešení, bude NextiraOne nadále zajišťovat kompletní řízené služby (managed services) tohoto komunikačního řešení.

NextiraOne bude zodpovědná za implementaci identických IP služeb na všech kancelářích po celém Rakousku. Všechna zařízení relevantní k budované infrastruktuře (od kabeláže až po telefony, tiskárny a faxy) budou instalována firmou NextiraOne a integrována do existujících systémů.

Řešení NextiraOne umožní přímé reportování ICT incidentů prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo faxu do Welcome Centre, tj. centra řízených služeb NextiraOne. S využitím tohoto jednotného kontaktu sleduje NextiraOne statut incidentu až do jeho konečného vyřešení. Kontrakt garantuje služby zaměřené na celou ICT infrastrukturu (směrování, přepínání, LAN apod.). Služby vzdálené správy dovolují NextiraOne převzít zodpovědnost za změny konfigurace, vytváření, mazání a modifikaci uživatelů, profilů a autorizací a dalších aplikací odkudkoliv přes zabezpečené internetové spojení.

Zajímavým prvkem projektu řízených služeb pro Adecco je skutečnost, že zahrnuje také dohled nad kopírovacími zařízeními Canon prostřednictvím jednotné IP sítě s cílem dále zvýšit jejich efektivitu.

– red –

Čtěte také