Knihy

Kniha „Trénink sociálních a manažerských dovedností“

Eva Jarošová, Růžena Komárková, Daniela Pauknerová a Karel Pavlica, autoři knihy Trénink sociálních a manažerských dovedností, jejíž druhé rozšířené vydání s podtitulem Metodický průvodce připravilo nakladatelství Management Press (brož., 248 str., doporučená cena 380 Kč), vycházejí z dnes již samozřejmého předpokladu, že pro efektivní řízení jsou rozhodující sociální a psychologické dovednosti manažerů. Umění jednat s lidmi, jejich účinné ovlivňování a motivování jsou nezbytnými předpoklady jejich celkové odborné způsobilosti. Tomu by proto měla být věnována zvýšená pozornost ve všech oblastech manažerského vzdělávání – a samozřejmě pak zejména v těch jeho formách, které jsou přímo zaměřeny na rozvíjení sociálních a manažerských dovedností.

Druhé rozšířené a doplněné vydání publikace zkušených vysokoškolských pedagogů a odborných poradců nabízí ucelený soubor interaktivních technik, které se v našich podmínkách již osvědčily a jichž lze úspěšně využít ve výcvikových programech sociálních a manažerských dovedností. Zabývá se technikami zaměřenými jednak na učení, sebepoznávání a poznávání druhých, ale i na zdokonalování komunikačních schopností. Neopomíjí ani dovednosti nezbytné pro vedení lidí či techniky zaměřené na zlepšování týmové spolupráce a tvořivosti.

Metodický průvodce je doplněn – v souladu s moderními trendy v managementu – oproti prvnímu vydání o další techniky zabývající se novými, aktuálními tématy, která reflektují nejmodernější poznatky o osobnosti a působení manažerů. Jsou to zejména vyjednávání, koučování a řízení specifických skupin pracovníků (tzv. management diversity).
Je stejně jako předchozí vydání rozčleněn do čtyř částí:

  • Sociální učení, sebepoznávání a poznávání druhých
  • Komunikace a rozvíjení komunikačních dovedností
  • Konkrétní manažerské dovednosti důležité pro vedení lidí, jako jsou např. přijímání a hodnocení pracovníků, delegování, řešení konfliktů, koučování a tzv. management diversity
  • Vedení pracovní skupiny, týmová práce a podpora skupinové tvořivosti

Knihu zkušených lektorů a trenérů, kteří již řadu let systém sociálně psychologického výcviku v oblasti managementu realizují, mohou s úspěchem využít především trenéři sociálních a manažerských dovedností, vysokoškolští pedagogové, personalisté a další odborníci, kteří se zabývají manažerským vzděláváním.

PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. (1955) přednáší na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze, kde se mimo jiné věnuje sociálně psychologickému výcviku studentů. Je spoluautorkou řady odborných publikací. Připravuje a vede programy výcviku sociálních a manažerských dovedností pro pracovníky z různých oblastí hospodářské praxe. Absolvovala fakultu obchodní VŠE a obor psychologie na FFUK v Praze.

PhDr. Růžena Komárková (1944) se ve Výzkumném ústavu obchodu v Praze dlouhodobě zabývala sociálně psychologickým výcvikem. Na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze a na katedře psychologie FFUK přednášela metodologii aplikovaného sociálně psychologického výzkumu a intenzivně se zde věnovala profesnímu výcviku studentů. Je spoluautorkou řady odborných publikací. Absolvovala obor psychologie na FFUK v Praze.

Mgr. Daniela Pauknerová (1970) je odbornou asistentkou na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze. Má bohaté zkušenosti s výcvikem sociálních a manažerských dovedností – jak studentů, tak i řídících pracovníků. Spolupodílela se na řadě odborných publikací. Je rovněž absolventkou FFUK, obor psychologie.

Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. (1963) působí na Škoda Auto vysoké škole a na katedře psychologie a sociologie řízení VŠE v Praze. Spolupracuje s vybranými manažerskými školami (např. Prague International Business School) a s poradenskými firmami (např. Top Consulting). Věnuje se zvláště výcviku sociálních a manažerských dovedností, problematice interkulturního managementu, otázkám genderových vztahů a metodologii sociálního výzkumu organizací. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!