Knihy

Kniha „Pokročilé metody manažerského rozhodování“

Na trhu ojedinělá publikace, určená manažerům, podnikatelům, specialistům a studentům, vysvětluje nové pokročilé metody manažerského rozhodování, seznamuje s jejich principy a možnostmi využití v praxi a uvádí konkrétní aplikace v podnikání, státní sféře i v osobním životě.

Cílem knihy „Pokročilé metody manažerského rozhodování“ je vysvětlení nových pokročilých matematických teorií pro podporu rozhodování. Publikace je zaměřena hlavně na oblast aplikační, nikoli teoretickou, která by požadovala hluboké teoretické znalosti z oboru matematiky. Rovněž je třeba říci, že jde o oblast, jež se rychle a dynamicky neustále vyvíjí. V této knize jsou uvedeny principy rozhodování společně s aplikacemi využitelnými v praxi, které mohou zájemcům posloužit k dalšímu hlubšímu studiu v odborné literatuře.

Existují úlohy, které příroda zvládá snadno, zatímco člověkem navržené algoritmy nefungují. Matematici se nechali inspirovat přírodou a vytvořili nové teorie, jako fuzzy logiku, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy či chaos. Ve světě dochází k rozvoji těchto teorií nebývalým tempem. Dopad těchto teorií je patrný ve všech oblastech lidské činnosti, např. v řízení technologických procesů, ekologii, lékařství, chemii, biologii, ale také v ekonomice, finančnictví, a to v nejrůznějších aplikacích od těch nejjednodušších až po ty složité.

V první části knihy jsou uvedeny základy teorie fuzzy logiky, umělých neuronových sítí, genetických algoritmů a teorie chaosu a jejich použití v ekonomii a managementu. Metody jsou vysvětleny na konkrétních příkladech, jako je výběr hypotéky, banky, nemovitosti či zaměstnance, vyhodnocení investice nebo bonity klienta, optimalizace ekonomických činností za účelem snižování rizik a nákladů, zvyšování zisku a tržeb apod. Druhá část knihy se specializuje na využití fuzzy logiky, umělých neuronových sítí a genetických algoritmů v oblasti predikce, kapitálových trhů, data miningu a procesu rozhodování, jako je například predikce kurzu měny, indexu, vyhodnocení míry rizika, určení rizikového klienta, obchodování na kapitálovém trhu atd.

o autorech:
Ing. Petr Dostál, CSc.
Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V současné době pracuje na Ústavu informatiky Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Zaměřuje se na praktické využití fuzzy logiky, umělých neuronových sítí a genetických algoritmů v oblasti manažerského řízení, ekonomie a finančnictví. Působil v několika soukromých firmách i státní sféře. Je členem mezinárodních společností, ekonomickým a organizačním poradcem, přednáší na Vysokém učení technickém v Brně a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Vystudoval Vysoké učení technické v Brně a MBA získal na Nottingham Trent University. V současné době působí jako profesor na Vysokém učení technickém v Brně a je jejím prorektorem. Jeho oblast zájmu je zaměřena na operační analýzu a řízení rizik.

Doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V současné době působí jako docent v Ústavu ekonomiky na Vysokém učení technickém v Brně. Jeho oblast zájmu jsou kapitálové trhy, cenné papíry a finanční deriváty. Je členem představenstva několika významných akciových společností.

Petr Dostál, Karel Rais, Zdeněk Sojka: Pokročilé metody manažerského rozhodování
Nakladatelství GRADA
ISBN: 80-247-1338-1
počet stran: 168, pevná vazba
prodejní cena včetně DPH: 249,- Kč

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!