Průmysl

Ocenění pro společnost BASF za trvale udržitelný rozvoj životního prostředí

Společnost BASF figuruje poprvé v žebříčku Global 100, který sestavuje newyorský výzkumný ústav Innovest. Tento seznam zahrnuje firmy, které jsou v celosvětovém měřítku nejúspěšnější v oblasti ochrany životního prostředí a současně i při řízení společenské a korporátní problematiky.

“Těší nás, že se nám tímto způsobem dostalo uznání za výsledky, jež jsme dosáhli v oblasti životního prostředí a v sociální sféře. Trvale udržitelný rozvoj je pro společnost BASF strategicky důležitý a sehrává stále důležitější roli v investičních rozhodnutích našich investorů”, uvedla Magdalena Moll, vedoucí úseku vztahů s investory ve společnosti BASF.

Innovest sestavil svůj žebříček společně s kanadskou publikací Corporate Knights a do seznamu Global 100 vybral firmy z více než 1800 globálních korporací. Svým výběrem Innovest projevil uznání společnosti BASF za zodpovědné chování vzhledem k životnímu prostředí, za produkty vyvíjené s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a za analýzu ekologické efektivity, kterou firma BASF využívá ku prospěchu svých zákazníků jako nástroj na porovnávání dopadu různých výrobků na náklady a životní prostředí. Innovest rovněž zdůraznil úspěchy, které firma BASF dosáhla v oblasti inovací, výroby produktů s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí a management péče o jeho trvalou udržitelnost.

Žebříček Innovestu byl poprvé zveřejněný v roce 2005. Firmy, jež jsou zařazené do Global 100, jsou vybrané ze všech veřejně obchodovatelných společností uvedených v MSCI World Index. Podle interní studie Innovestu, firmy zařazené do Global 100 překonaly v letech 1999 až 2005 ve výkonnosti MSCI World Index o 7,11 procent.

– red –

Čtěte také