E-business

Podniková mobilita: podle celosvětového průzkumu nová konkurenční nutnost

Konkurenční prostředí nutí podniky k větší mobilitě a společnosti plánují přijetí mobilních aplikací pro svou klíčovou obchodní činnost – to jsou dva rozhodující závěry nedávného celosvětového průzkumu v oblasti podnikové mobility, prováděného společností Nokia a agenturou Economist Intelligence Unit (EIU) ve spolupráci s CIO Forum. S tím, jak si podniková mobilita dále razí cestu do organizací a jak na mobilní řešení přecházejí stále vyspělejší aplikace a postupy, lze k důvodům přechodu společností k mobilním řešením na jedné straně řadit zásadní výhody návratnosti investice, ale na druhé straně i méně důležité hodnoty, jako je například schopnost udržet si zaměstnance. Společnosti stále ve větší míře implementují mobilní řešení, aby mohly nabídnout lepší spolupráci, schopnost reakce ve styku se zákazníky a větší vyváženost pracovního a soukromého života svých pracovníků, čímž od základů mění způsob lidské práce.

Společnost Nokia a agentura EIU oslovily více než 500 světových vedoucích pracovníků v řadě odvětví, aby zjistily, jakým způsobem jejich organizace podnikovou mobilitu využívají. V průzkumu tři čtvrtiny respondentů uvedly jako důvody pro nasazení podnikové mobility lidské faktory, jako jsou například přitažlivost pro největší talenty, včetně nových posil pracovního týmu, či zlepšení zákaznické podpory, a budování pověsti značky.

Z průzkumu vyplývá, že podniková mobilita se stala hlavním proudem. Více než dvě třetiny vedoucích pracovníků uvedly, že nejméně 20 % jejich zaměstnanců lze považovat za „mobilní pracovníky“, tedy ty, kteří stráví přinejmenším jeden den týdně mimo kancelář. Podniková mobilita, která zdaleka přestává být nutností pro několik specializovaných technologických firem, dnes nachází široké uplatnění mezi společnostmi v řadě průmyslových odvětví.

Respondenti průzkumu uváděli následující konkurenční výhody podnikových mobilních řešení, včetně: – důležité konkurenční výhody, jakou je rychlejší doba reakce ve styku se zákazníky (36 %);
– zlepšené spolupráce v rámci podniku (27 %);
– schopnosti pracovat s několika partnery/dodavateli (12 %).

Průzkum současně ukázal, že činnost v terénu se stále ve větší míře stává klíčovou pro úspěch podniku a že společnosti se dále nemohou spoléhat na pouhé shromažďování informací v terénu. Respondenti také plánovali rozsáhlejší využití mobilních řešení v průběhu příštích dvou let, přičemž společnosti budou pravděpodobně více využívat:
– vzdálený přístup do sítě (41 %);
– řízení vztahu se zákazníky (34 %);
– aplikace pro spolupráci, jako je například mobilní groupware (21 %);
– automatizace prodejců (17 %).

„Tento průzkum zřetelně dokazuje, že podniková mobilita se stala realitou a že je vnímána jako nezbytná součást konkurenceschopnosti, a to napříč všemi odvětvími,“ řekl Olivier Cognet, viceprezident pro strategii a obchodní rozvoj skupiny Enterprise Solutions společnosti Nokia. „Odstranili jsme značnou část dřívějších „dětských nemocí“ mobilního odvětví, které souvisely s infrastrukturou a potřebou podnikově-optimalizovaných přístrojů a komplexních řešení. Nyní je čas sklízet rozsáhlé výhody, které podniková mobilita nabízí.“

Respondenti rovněž uvedli, že vedle výhod podniková mobilita přináší i výzvy, jako například řízení mobilních pracovních sil (19 %) a zachovávání jednotné kultury mezi rozptýlenou pracovní silou (18 %). Uváděna byla i schopnost změřit dopad podnikové mobility na konkurenceschopnost společnosti (12 %).

„Tím, že umožňují rozhodování za pochodu, umožňují řešení v oblasti podnikové mobility organizacím rychleji reagovat na potřeby zákazníků, přicházet s návrhy na inovační produkty a služby a získávat nové talenty,“ uvedl Nigel Holloway, ředitel pro výzkum agentury Economist Intelligence Unit pro Severní a Jižní Ameriku. „Přestože to představuje nové nároky na řízení, dlouhodobý trend směrem k větší mobilitě podniků je patrný.“

Jako prostředek pro podnikovou mobilitu umožňuje portfolio integrovaných řešení v oblasti podnikové mobility společnosti Nokia obchodním společnostem zaujmout strategičtější přístup k podnikové mobilitě, překonat výzvy a pomoci kvantifikovat celkovou návratnost investice. Toto portfolio zahrnuje platformu Nokia Intellisync Mobility, telefony Nokia Eseries zaměřené na firemní sektor, technologie bezpečné konektivity, které jsou určeny pro ochranu dat v zařízení i síti, technickou podporu a profesionální služby. Nabídka vychází ze čtyřech stavebních kamenů: snadné nasazení, správa a použití, konektivita odstraňující překážky v oblasti vzdálenosti a technologií, dostatečně inteligentní řešení, díky nimž je komunikace dostupná a která reagují na měnící se potřeby zaměstnanců a společnosti a spolehlivost při ochraně citlivých firemní dat a systémů.

Tato celosvětová studie byla provedena v prvním čtvrtletí roku 2007 v rámci iniciativy Nokia for Business Executive Forum, která se zaměřila na konkurenceschopnost prostřednictvím podnikové mobility. Další informace a volnou kopii zprávy ke stažení s názvem „The Quest for competitiveness: Business mobility and the agile organisation“ naleznete na www.nokiaforbusiness.com/compete.

– red –

Čtěte také