Marketing

ERM – Employee relation management

Kolik vašich zaměstnanců by doporučilo vaši firmu jako dobrého a spolehlivého zaměstnavatele? Kolik z nich referuje pozitivně – a to ze zkušenosti a přesvědčení – o „své“ firmě? A kolik z nich výrobky nebo služby, které dodáváte, doporučuje? A jak o všem víte?

Vztah s vlastními zaměstnanci připomíná vztah s klíčovými zákazníky. A principy CRM, pro účel tohoto článku parafrázované na ERM, employee relation management, můžete s lehkostí využít i směrem dovnitř firmy. Protože pokud někdo od vás vyžaduje striktně individuální přístup, je to právě váš zaměstnanec.

CRM/ERM systém můžete využít nejen jako sběrače informací – výsledky interních dotazníků, historii každého pracovníka a jeho výsledky – ale i jako nástroj, který vám v zadaném časovém horizontu ukáže, nakolik se liší vaše představy a realita pracovníků. Můžete porovnat jejich dlouhodobou i krátkodobou výkonnost, nakolik stabilní jsou v odvádění kvalitní práce, nakolik jejich výkonnost ovlivňuje dovolená, bonusy nebo změna v týmu a další parametry. Pomůže vám naplánovat nejvhodnější čas pro komunikaci uvnitř firmy a najít ty nejvhodnější média.

Ale stále musíte brát v potaz, že všechny zmiňované údaje jsou jen strojově, statisticky zpracované živé informace, které získáváte osobním kontaktem a ten je nenahraditelný. CRM/ERM systém vám nezjistí, který zaměstnanec co kdy potřebuje, jak se cítí a jak vnímá firmu. Ale může vám naznačit, jakým směrem a kam se ubírá – zda za vyšším postavením uvnitř nebo zcela mimo vaši společnost. Přesto vše nesmí CRM/ERM plnit funkci slídila, ale pouze pomocníka, který dodá logické argumenty.

Pokud se zákazník rozhoduje pro koupi jen z dvaceti procent rozumově a zbytek nechává na dojmech, pocitech a dalších zážitcích, u zaměstnance tomu nebude jinak. Posuďte sami – jak moc chcete setrvat na místě, kde jsou mezilidské vztahy založeny čistě na matematických propočtech výhodnosti? Většina lidí jedině v případě, že budou mít vysoce nadprůměrný plat. Dlouhodobě dobré vztahy se tak pozitivně odráží i na finanční bilanci firmy.

Uplatnění CRM/ERM systému může vaší společnosti přinést zisk a nárůst aktivit. Může zkvalitnit interní vztahy a prostředí na pracovišti. Ale jen pokud je užíván jako dobrý sluha.

Čtěte také