Internet

Češi loni zaplatili za pronájem prostoru pro webové stránky půl miliardy

Celkový objem domácího trhu webhostingem se zvýšil o 12 procent na více než 170 tisíc pronájmů. Ve srovnání s rokem 2006, kdy nárůst pronájmů dosáhl hodnoty 18 procent, tak došlo v loňském roce ke zpomalení růstu trhu. Trend mírnějšího růstu lze očekávat i letos. Za pronájmy webového prostoru by se mělo v roce 2008 u nás inkasovat asi 550 milionů korun.

Zpomalení růstu domácího webhostingu souvisí s relativní nasyceností českého trhu. Webové stránky prezentačního charakteru jsou dnes poměrně běžnou záležitostí, ať už jde o firemní weby nebo osobní prezentace. Novým impulsem pro rychlejší růst webhostingového odvětví tak může být postupný přechod k webovým službám, které budou zprostředkovávat obousměrnou komunikaci a usnadňovat reálný život. Trend označovaný jako Web 2.0 se začíná prosazovat na vyspělejších trzích. I u nás budeme jistě brzy pozorovat přeměnu internetu v univerzální komunikační platformu.

V rozvoji webových služeb hrají podstatnou roli nové technologie. Zřejmě největším fenoménem je v současnosti tzv. virtualizace. Ta usnadňuje poskytovatelům webového prostoru správu počítačové infrastruktury. Zároveň umožňuje nabízet nové typy služeb, konkrétně pronájem virtuálních privátních serverů (VPS hosting). Virtualizace by tak mohla podpořit další růst domácího trhu webových pronájmů.

Dlouhodobě nejúspěšnějšími pronajímateli webového prostoru jsou na domácím trhu firmy Active 24 a Internet CZ (dříve P.E.S. consulting). Společně spravují téměř polovinu pronájmů webového prostoru. Ani pořadí na dalších místech se již delší dobu nemění. Na třetím, resp. čtvrtém místě následují společnosti Zoner software a Ignum, pátá je pak společnost Nethost.

pořadí

webhoster

počet virtuálních serverů

1

ACTIVE 24

42 000

2

INTERNET CZ (dříve P.E.S. CONSULTING)

37 200

3

ZONER SOFTWARE

22 100

4

IGNUM

15 700

5

NETHOST

13 100

6

PIPNI

10 500

7

WEB4U

10 100

8

TELEFÓNICA O2

8 800

9

ČESKÝ HOSTING

7 500

10

SUPER HOSTING

5 800

Stav k 31.12.2007. Počty virtuálních serverů získány dle příslušné metodiky (http://www.hormart.cz/metodika.asp).

– red –

Čtěte také