Průmysl

Vyhodnocení 5. ročníku soutěže pořádané společností KM BETA a.s.

Počátkem léta rozdala společnost KM BETA a.s. tradiční ceny studentům v soutěži nazvané „Dům nové generace“. Již 5. ročník soutěže, která hodnotí diplomové práce, ročníkové projekty a semestrální práce studentů VUT Brno a ČVUT Praha, byl letos rozšířen i o účast studentů středních škol a vyšších odborných. Vítězi jednotlivých kategoriích byli ve Strážnici vyhlášeni Roman Kučírek (ČVUT Praha – bytový dům), Jakub Číhal (VUT Brno – nízkoenergetický dům) a v kategorii středních škol Monika Martínková (rodinný dům), mezi oceněnými byly i projektová řešení radnice či mateřské školky.

Organizátorem soutěže „Dům nové generace“ je největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnost KM BETA a.s., odbornými garanty celé soutěže byli členové poroty Doc. Ing. Šárka Šilarová CSc. – FAST ČVUT Praha a Doc. Ing. Antonín Fajkoš CSc. – FAST VUT Brno.

Hodnotícími kritérii byla originalita návrhu, správnost konstrukčního řešení, správnost použití výrobků KM Beta a kvalita zpracování. Zadání pro studenty vysokých škol znělo – zpracovat diplomovou práci, ročníkový projekt nebo semestrální práci se zaměřením na bezchybné zpracování a tepelně technické posouzení charakteristického detailu řešené stavby. Středoškoláci pak zpracovávali návrh řešení výstavby, dispoziční řešení budov, u kterých je kladen nárok na energetické úspory. Soutěžní návrhy měly řešit výstavbu rodinného domu (energeticky úsporný, nízkoenergetický či pasivní dům) nebo budovu občanské vybavenosti – školu, dům s pečovatelskou službou, sportovní zařízení atd.

„Soutěž měla v letošním roce vynikající úroveň a z přihlášených prací bylo velmi nesnadné vybrat ty nejlepší. Dosud největší počet přihlášených, kvalita zpracování i originalita návrhů dávají jen zapravdu myšlence této soutěže, proto ji vyhlásíme i ve školním roce 2008-2009,“ komentoval letošní ročník člen poroty Ing. Jan Hruška, obchodní ředitel KM BETA a.s.

Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci celodenní návštěvy města Strážnice na jižní Moravě a tradičně bylo zpestřeno kulturním programem. Tentokrát se po obvyklé prohlídce výrobního závodu KM BETA mohli všichni účastníci během hodinové plavby pokochat krásami Baťova kanálu. Po odpoledním vyhlášení výsledků v Hotelu Flag – Strážnice se hosté odebrali do nedaleké vesnice Petrov, kde byl v místní lokalitě vinných sklepů Plže přichystán další program. O zábavu se nejprve postaral iluzionista a následně si většina účastníků zazpívala v doprovodu lidového harmonikáře.

Výsledky soutěže:

Střední školy a Vyšší odborné školy

1. místo – Monika Martínková (SŠ Stavební Jihlava – Rodinný dům)
odborný konzultant: ing. Jana Svobodová

2. místo – Lucie Malárová (SŠPU a VOŠ Hodonín) RD, řadový i solitér
odborný konzultant: ing. Božena Kopecká

3. místo – Stanislav Cempírek (VOŠ a SPŠ Stavební Děčín) RD – KLASIK
odborný konzultant: Alice Turanská

ČVUT Praha

1. místo – Roman Kučírek – Bytový dům
odborný konzultant: Doc. Šilarová, Doc. Mezera

2. místo – Lukáš Švejda – Bytový dům
odborný konzultant: ing. arch. Žofková

3. místo – Tomáš Uhlíř – Radnice
odborný konzultant: Doc. Šilarová

VUT BRNO

1. místo – Jakub Číhal – Nízkoenergetický dům
odborný konzultant: ing. Dagmar Čuprová

2.místo – Jan Čáp – DPS Tábor
odborný konzultant: ing. Milan Ostrý

3. místo – Lucie Kleinová – Mateřská škola Kč
odborný konzultant: Dita Baničová

Zvláštní ocenění:

Polyfunkční dům – Praha – Richard Šembera, ČVUT PRAHA

Bytový dům – práce v rámci cvičení – Kunová Petra, ČVUT PRAHA

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!