Průmysl

Lufthansa znovu v Dow Jones indexu udržitelného rozvoje

Společnost Lufthansa opět splnila podmínky pro zařazení do mezinárodně uznávaného Dow Jones indexu (Dow Jones Sustainability Index – DJSI) udržitelného rozvoje. Ve všech třech hodnocených aspektech udržitelného rozvoje (hospodárnost, ekologie provozu i v sociální oblasti) vylepšila Lufthansa meziroční výsledky se ziskem nejvyššího celkového počtu bodů od roku 1999, kdy byla do indexu zařazena poprvé.

V sociální oblasti dosáhla společnost Lufthansa nadprůměrného zlepšení a je v ní současně lídrem. Nejvyšší hodnocení získala za svou zaměstnaneckou politiku, kromě jiného za rozvoj lidského kapitálu a nábor a udržení talentů. V hodnocení vlivu na životní prostředí získala Lufthansa nejlepší známky například za snižování hlučnosti a snižování dopadů na kvalitu ovzduší. V ekonomické oblasti vynikla společnost zejména inovativním přístupem k řízení společnosti.

DJSI sestavuje švýcarská společnost Sustainable Asset Management Indexes GmbH. Index zahrnuje firmy, které při tvorbě své strategie berou v úvahu nejen ekonomická, ale i společenská hlediska včetně dopadů svého podnikání na životní prostředí. Společnost Lufthansa je v tomto indexu, v němž jsou v současnosti zařazeny pouze tři letecké společnosti, pravidelně zastoupena již několik let a z pohledu udržitelného rozvoje tak patří mezi předních deset procent společností na světě.

Podrobnosti o aktivitách, vývoji a cílech skupiny Lufthansa v souvislosti s životním prostředím, hospodařením a společenskou odpovědností jsou shrnuty v nejnovější zprávě “Balance 2008” a na webových stránkách společnosti jsou dostupné pod hlavičkou “Responsibility” (http://responsibility.lufthansa.com). Skupina také získala vysoké hodnocení za přístup k informování o aktivitách směřujících k ochraně životního prostředí a o svém působení v oblasti společenské odpovědnosti.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!