Průmysl

Tatra bude spolupracovat s Univerzitou Tomáše Bati

Společnost Tatra, a. s., a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) uzavřely vzájemnou dohodu, jejímž cílem je rozvoj a zkvalitnění přípravy studentů a prohloubení vazeb mezi teorií a praxí v průmyslovém sektoru.

Společnost Tatra si od vzájemné spolupráce slibuje především zvýšení míry praktické připravenosti studentů na budoucí povolání. Dohoda umožňuje studentům a pedagogům v rámci studia navštěvovat výrobní prostory společnosti. Tatra bude také s UTB spolupracovat na některých inovačních projektech v oblasti designu.

„Práce v technických a průmyslových oborech není v současné době pro mladou generaci příliš atraktivní, což vyvolává nedostatek kvalitních zaměstnanců. Věřím, že naše spolupráce s pedagogy a studenty Univerzity Tomáše Bati pomůže tento trend změnit. Chceme také přispět ke snazšímu uplatnění studentů v technických oborech,“ uvedl Ronald Adams, generální ředitel společnosti Tatra, a. s.

Univerzita bude moci v budoucnu využít při své vědecko-výzkumné činnosti praktické materiály Tatry a zapojit experty společnosti do programu odborných seminářů a konzultací. „Uzavřená dohoda dále podpoří naši vědeckou práci. Studenti budou mít jedinečnou příležitost blíže poznat průmyslovou praxi a těžit z dlouholetých zkušeností odborníků společnosti Tatra. Věřím, že společně dosáhneme synergických efektů v přípravě mladé generace pro práci v technické sféře,“ doplnil rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.

Podpora vzdělání je jednou z částí dlouhodobé strategie společnosti. Kromě UTB Tatra spolupracuje i se středními technickými školami. Z důvodu zvyšující se potřeby kvalifikovaných zaměstnanců ve strojírenství a klesajícího zájmu mladých lidí o studium těchto oborů Tatra poskytuje stipendium vybraným studentům tříletého učebního oboru obráběč kovů a čtyřletého učebního oboru mechanik seřizovač. V letošním roce bylo uděleno stipendium 16 studentům.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!