ICT

SAP umožní menším českým firmám nakonfigurovat si rozsah CRM řešení

Společnost SAP dnes českým menším a středním firmám zpřístupnila on-line nástroj, který jim umožňuje nakonfigurovat si rozsah řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) podle vlastních potřeb. Současně jim ihned spočítá celkové orientační náklady, které jsou upravené pro české podmínky a zahrnují pořízení hardware, software i implementaci. Cílem nového on-line konfigurátoru je zpřístupnit systémy pro řízení vztahů se zákazníky i firmám, které je dosud nevyužívaly, a urychlit jejich implementaci. Mohou jim totiž pomoci překonat obtíže související s ekonomickou krizí, kdy pro ně právě zákazníci kvůli horší dostupnosti peněz často představují jediný zdroj příjmů.

„Systémy pro řízení vztahů se zákazníky jsou efektivním nástrojem, který firmám poskytuje okamžitý přehled informací o historii vztahů se zákazníky v tom nejširším slova smyslu. Například co kdo a kdy koupil, jaká je jeho platební morálka, jak reaguje na obchodní nabídky a podobně. Systém tak pomáhá nejen získávat nové klienty, ale i docenit přínosy těch stávajících a udržet si je,“ řekl Martin Ambler, obchodní ředitel pro SME ve společnosti SAP ČR.

Nový CRM konfigurátor společnosti SAP, který je přístupný přes internet na webové adrese http://www.sap.cz/crm, umožňuje firmám od 20 do 500 zaměstnanců nakonfigurovat si funkční rozsah nástroje pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Ten je součástí systému SAP Business All-in-One a zahrnuje v sobě přednastavené a osvědčené postupy pro oblast marketingu, prodeje, služeb zákazníkům a analytických nástrojů pro podporu rozhodování.

Samotná konfigurace probíhá v několika jednoduchých krocích. Uživatel nejdříve zadá počet zaměstnanců firmy a uživatelů systému. Následně se mu zobrazí přehled všech dostupných funkcí, z kterých si vybere požadovaný rozsah, které vyhovuje jeho potřebám. S tím, jak přidává nebo naopak odebírá jednotlivé funkce, se automaticky mění i celkové orientační náklady zvoleného rozsahu řešení. Současně se uživateli zobrazí i orientační odhad výše měsíční splátek, pokud by se rozhodl řešení pořídit prostřednictvím služby SAP Financíng.

CRM konfigurátor se svými možnostmi podobá konfigurátoru řešení SAP Business All-in-One, který společnost SAP zpřístupnila českým firmám v červnu 2008. Ten firmám na základě odvětví, ve kterém působí, zkušeností SAP s podobnými zákazníky a osvědčených postupů navrhne základní balíček řešení. Jeho rozsah je pak rovněž možné dále upravovat odstraněním nebo přidáním obchodních procesů podle potřeb dané firmy.

„Díky tomuto automatizovanému konfiguračnímu postupu a přednastaveným řešením pro dané průmyslové odvětví jsme byli schopni výrazně snížit dobu implementace takového řešení, zejména díky tomu, že odpadla časově náročná fáze nastavování a přizpůsobování systému,“ doplňuje Ján Ferjo, CEE Business Development Manager ze společnosti SAP ČR.

Zatímco konfigurátor řešení SAP Business All-in-One je již přístupný firmám z většiny zemí Evropy a dosud jej využilo přes 2600 firem ze 47 zemí světa, nový on-line CRM konfigurátor zatím společnost SAP nikde jinde ve střední a východní Evropě nenabízí. Funguje však již například ve Velké Británii, Německu nebo Francii.

-red-

Čtěte také