ICT

Bellman uvedl novou verzi informačního systému TASKPOOL2 2.4

Informační systém TaskPool je webové řešení pro správu firemních úkolu, který umožňuje snazší a efektivnější práci. Díky svému unikátnímu konceptu organizace požadavku do poolů usnadňuje všem uživatelům mít přehled o jejich práci a plnění úkolů, a to i v případě, že ve firmě jsou aktivní stovky a tisíce úkolů. Lze jej tak použít například pro HelpDesk, správu zakázek či reklamací, správu obchodních případů nebo pro komunikaci se subdodavateli či externisty. TaskPool může být provozován na vlastním serveru nebo formou pronájmu na serveru Bellman Group (ASP – Application Service Provider). Tento výhodný webový systém, který nevyžaduje žádné instalace na počítačích uživatelů, je možné nasadit ve společnosti zákazníka do jednoho týdne.

Novinky ve verzi 2.4

• SLA modul, který umožňuje definovat parametry servisních smluv. Každá smlouva může definovat řadu parametrů, např. různé pracovní časy, požadované časy pro odpověď či splnění požadavku, různé priority, eskalační schémata a další.

• Modul znalostní báze – Knowledge Base výrazně usnadňuje práci řešitelů a výkon servisního týmu. Řešitelé mohou vyhledávat řešení, mohou vkládat připravené texty do odpovědí zákazníkům. Zákazníci mohou také sami vyhledávat odpovědi na své otázky. Díky libovolné parametrizaci otázek a odpovědí jsou široké možnosti konfigurace a vyhledávání. Vzhled portálu je plně konfigurovatelný.

• Integrace s dalšími IS – TaskPool je možné propojit s jinými IS několika způsoby. Mezi základní způsob propojení patří propojení datových pomocí SQL-dotazů. Další možností je komunikace pomocí strukturovaných e-mailů.

• Kompletně přepracovaná knihovna helpdesku. Byly vytvořeny javascriptové knihovny a knihovny stylů. Tvorba helpdeskového rozhraní je nyní snažší a poskytuje mnohem více možností. Mj. je možné psát vlastní funkce pro ověření, vkládat více příloh a další.

• Emailové reporty, je možné informovat v pravidelných intervalech určité lidi o stavu vybraných tasků, aniž by museli vstupovat do IS Taskpool.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *