Internet

Přes internet Češi uzavírají nejčastěji cestovní pojištění

Ačkoli si Češi postupně zvykají využívat internet pro nákup nejrůznějšího zboží či služeb, neplatí to zatím zdaleka o uzavírání pojištění nebo povinného ručení. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti GfK Czech, agentury pro výzkum trhu v České republice. Jako jeden z nejčastějších důvodů, proč nevyužili internet, 23,3 % respondentů uvádí, že k němu neměli v době sjednávání pojistky přístup, pro 28,1 % bylo výhodnější sjednání pojistky jiným způsobem. Pokud se však Češi rozhodnou si pojištění přes internet sjednat, jako hlavní důvod uvádí 70 % dotazovaných pohodlí a 64 % rychlost objednání služby.

Kromě pohodlí a rychlosti je dalším důvodem sjednání si pojištění přes internet také úspora finančních prostředků, kterou kvituje 39 % oslovených.

Nejvíce uzavíranou pojistkou přes internet je cestovní pojištění. Ze všech uzavřených cestovních pojistek bylo celých 12 % uzavřeno právě přes internet. Jako nejčastější důvod uzavírání prostřednictvím internetu uvedlo 74 % dotázaných pohodlí, které internet představuje. Dalším důvodem, který hraje pro internet, je rychlé sjednání služby, což uvedlo 64 %, a podle 25 % dotazovaných je to i levnější.

Další pojistkou, která je častěji než jiné typy pojištění uzavírána přes internet, je povinné ručení. Elektronicky bylo uzavřeno celých 5 % pojistek z celkového počtu všech uzavřených povinných ručení. Stejně jako u cestovního pojištění je hlavním důvodem zejména pohodlí (66 %) a rychlost (51 %), svou roli zde ale také hrají finanční bonusy, které pojišťovny při sjednání povinného ručení přes internet nabízejí. Slevu z částky v tomto případě kvituje 50 % respondentů.

Čtěte také