E-business

Růst e-commerce v Německu má tendenci zpomalovat

Celkový obrat za nákupy německých domácností po internetu v roce 2002, vyjma služeb a jiných operací jako např. homebanking, se očekává v hodnotě 4,7 mld. eur. Oproti objemu předchozího roku, který činil 4,3 mld. eur, můžeme sice konstatovat výraznou míru nárůstu, ta je však nižší než míra nárůstu počtu uživatelů internetu v tomto období. Tyto závěry vyplynuly ze studie GfK Panel Services Consumer Research, opírající se o data získaná v prvních osmi měsících roku 2002 a v časových řadách předchozích let.

V prvních osmi měsících tohoto roku nakupovaly domácnosti on-line stejně jako v předchozím období především takové produkty jako knihy, hudební nosiče a videa, a dále technické spotřební zboží, jako kupř. počítače nebo telekomunikační produkty. Nárůst lze pozorovat také u nákupů telekomunikačních produktů, resp. použitých přístrojů, na aukcích prostřednictvím on-linových aukčních domů. V protikladu k tomu jsou spotřebitelé u on-linové formy rezervace zájezdů podobně jako je tomu u tradičních způsobů rovněž značně zdrženlivější než tomu bylo dříve.

Analýza časových řad ukazuje, že četnost nákupů, tzn. průměrný počet nákupů na jednoho kupujícího, jakož i výdajů za on-linové nákupy v prvním pololetí roku 2002 napříč všemi skupinami produktů, je stabilní. Z toho je zřejmé, že nárůst obratu se rezultuje především z rostoucího počtu kupujících po internetu.

Počet nových připojení k internetu v domácnostech aktuálně přibývá jen pomalu. Vzhledem k tomuto vývoji bude nárůst on-linových obratů v budoucnost záviset především na tom, zda vůbec a jak dalece spotřebitelé rozšíří své on-linové nákupy. Příčinnou vazbu lze spatřovat hlavně v tom, jak dalece se poskytovatelům ve webové síti podaří navýšit pomocí nových výkonů a atraktivního sortimentu jak frekvenci nákupů, tak i průměrnou částku vynaloženou na nákupy.

Graf:
E-commerce v Německu, B2C

O Studii Gfk Web*Scope
Tato data, šetřená v rámci GfK Web*Scope, se zakládají na kontinuálním písemném průzkumu, který byl prováděn částečně on-line a částečně off-line na reprezentativním vzorku čítajícím 10 000 uživatelů internetu. GfK Panel Services Consumer Research nepřetržitě šetří data k on-linovému nákupnímu chování konečných spotřebitelů ve spolupráci s GfK Web*Scope.

Čtěte také