Výzkum trhu

Sdružení agentur pro výzkum trhu SIMAR chce nezávislou kontrolu standardů

Dne 3.12.2002 se konala valná hromada Sdružení agentur pro výzkum trhu SIMAR. Členské agentury byly předem informovány o konkrétní spolupráci s dalšími profesními asociacemi a subjekty. Podrobná informace se týkala také činnosti EMRA (European Market Research Alliance), založená společně ESOMARem a EFAMRO (evropskou federací asociací agentur výzkumu trhu, jejíž členem je také SIMAR) pro ochranu zájmů a image výzkumu trhu a veřejného mínění, pro obranu proti snahám o legislativní restrikce výzkumu trhu a pro zlepšení kontaktů na Evropskou unii.

Jedním z hlavních bodů jednání byla diskuse o předložených návrzích kvalitativních standardů, týkajících se Mystery shopping, telefonického dotazování metodou CATI a tzv. In-store testů. U všech byla zdůrazněna nutnost jasného pojetí kontroly, a to jednak interní (případně tzv. „kontroly kontrol“ se strany SIMARu), jednak možného využití nezávislých externích kontrol. Návrhy budou v tomto směru dopracovány a předloženy ke konečnému schválení příští VH.

V rámci nutnosti přechodu na profesionální nezávislou kontrolu standardů a celkové práce agentur bylo jednáno o jedné konkrétní nabídce. Bylo rozhodnuto vypsat regulérní výběrové řízení na tuto spolupráci.

V závislosti na projednávání perspektiv činnosti SIMARu na minulé VH byla diskutována otázka členství tzv. skupin výzkumných agentur (skupina představuje více subjektů, zabývajících se poněkud odlišnými činnostmi – např. GfK Praha a Incoma Research – přitom ne vždy jsou všechny tyto subjekty členy SIMARu). VH se domnívá, že pro transparentnost prostředí je nutné, aby závazná pravidla, kodexy, standardy platily pro všechny členy skupiny. S tím souvisí částečně i možnost diferenciace výše příspěvků (podle dosaženého obratu) a případně i rozdílného počtu hlasů pro agentury při některých specifických případech hlasování. I o této otázce rozhodne definitivně příští VH.

Závěrem se agentury dohodly, že informaci o realizovaných tržbách v roce 2002 zpracují s předstihem tak, aby bylo možno předat mediím informaci ve 2. polovině ledna 2003.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!