E-business

Logica a Mitas spolupracují v oblasti outsourcingu IT systémů

Logica vybudovala a bude příštích pět let provozovat provozně-ekonomický systém (ERP) pro MITAS, a.s., což je významný český výrobce pneumatik pro industriální a zemědělské stroje, nákladní automobily a motocykly. Kontrakt zahrnuje dodávku hardwarové infrastruktury, návrh a nasazení ERP systému včetně dodávky softwarových licencí mySAP.com, a převzetí plné odpovědnosti za jeho provoz a podporu.

Spolupráce společností Logica a MITAS je na českém trhu jedním z prvních případů smlouvy ”build-and-operate“, kdy dodavatelská firma řeší celou problematiku od úvodního návrhu přes nasazení systému a jeho financování až po jeho dlouhodobé provozování a poskytování všech souvisejících služeb. Systém je fyzicky umístěn v sídle MITASu, Logica zajišťuje jeho správu a podporu uživatelů prostřednictvím internetového help-desku, a pokud je to zapotřebí, tak i přítomností svých konzultantů přímo v budově zákazníka. Součástí kontraktu je přesné stanovení parametrů (SLA – Service Level Agreement), které musí provozovatel systému splnit: například dostupnost, rychlost reakce na požadavky uživatelů apod.

Tento koncept, který je v zahraničí využíván poměrně často, umožnil MITASu vyhnout se počáteční investici do informačního systému a mít garantovanou dostupnost a výkonnost systému pro celou dobu kontraktu bez jakéhokoliv růstu nároků na rozšíření interního IT oddělení o pracovníky specializované na technologii SAP. Počet zaměstnanců tohoto oddělení se díky outsourcingové smlouvě dokonce snížil.

Řešení, které Logica v MITASu provozuje, je založeno na systému mySAP.com integrovaném s technologickým systémem řízení výroby Bühler a systémem pro personální agendu Eleanor. Řešení, v němž stojí za pozornost zejména sofistikované funkce integrovaného plánování výroby, zahrnuje funkcionality Finančního řízení (FI), Controllingu (Co), Správy majetku (MM), Obchodu a distribuce (SD), Řízení výroby (PP), Řízení kvality (QM) a Řízení údržby (PM).

Ředitel divize Industry&Public ve firmě Logica Václav Růžička, řekl: “Nový systém umožní MITASu sjednotit procesy v celém podniku a přesněji plánovat využití všech zdrojů. Podniku, jehož výroba se pohybuje v sériích od řádově deseti kusů až po tisíce pneumatik, to umožní dosáhnout rozsáhlých úspor. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se společností, jejíž management má jasnou představu o prioritách a je schopen přijmout jednoznačné rozhodnutí pro uspořádání, které mu přinese nejvíce výhod. Jsme přesvědčeni o tom, že nasazení nového systému zcela konkrétně přispěje k dalšímu zlepšení hospodářských výsledků.”

Předseda představenstva MITASu Tomáš Němec uvedl: “Rozhodnutí pro nový systém bylo vedeno snahou podpořit expanzi a dále posílit postavení na klíčových trzích. Jsme rádi, že jsme našli partnera, který je schopen převzít plnou odpovědnost za provozně-ekonomický systém a za vše, co souvisí s jeho provozováním. Informační technologie nám tak nepřinášejí další problémy k řešení, ale podporují naši koncentraci na hlavní předmět podnikání – výrobu špičkových pneumatik pro širokou škálu vozidel od víceúčelových a stavebních strojů přes traktory až po motocykly.”

Ivan Novotný, ředitel pro outsourcing ve firmě Logica, doplnil: “Spolupráce s MITASem je pro nás dalším potvrzením správnosti strategického rozhodnutí investovat do přípravy centra outsourcingových služeb v rámci firmy Logica. Právě schopnost zajistit naprosto spolehlivý chod IT systémů a podporu obchodních procesu zákazníka, včetně podpory koncových uživatelů, je jednou z klíčových konkurenčních výhod firmy Logica na celém světě. A jak ukazuje příklad MITASu, dokážeme ji využít i při spolupráci s výrobními podniky v České republice.”

“Ceníme si rozhodnutí společnosti MITAS implementovat řešení mySAP.com, které je schopné poskytnout softwarovou podporu jak interním, tak i externím procesům podniku. Rozsah implementované funkcionality dává dobrý základ pro všechny inovativní přístupy v řízení MITASu” prohlásil Key Account Manager společnosti SAP ČR Aleš Reisskup. “Je to určitě taky dobrý předpoklad k budoucímu komplexnímu e-business řešení, ”dále doplnil.

Zdroj: Logica

Čtěte také