E-business

Elektronické obchodní transakce překročily jednu miliardu korun

Objem zboží a služeb, který byl v roce 2002 zobchodován na elektronickém tržišti společnosti CenTrade, dosáhl 1,08 miliardy korun. Jedná se o největší objem obchodních transakcí, které byly dosud elektronickou cestou v České republice uskutečněny.

K nejčastěji obchodovaným komoditám a službám patří informační technologie, telekomunikační technologie a zařízení, kancelářské vybavení a služby spojené se stavebně – montážní činností. Typickými transakcemi jsou elektronická objednávka, výběrové řízení a elektronická aukce.

CenTrade umožňuje obchodovat podnikatelskému i veřejnému sektoru – je provozovatelem elektronického tržiště pro obchodování mezi firmami a zároveň zajišťuje systém elektronického nákupu pro veřejnou správu.

Provoz komerčního elektronického tržiště CenTrade byl zahájen v červnu loňského roku a v současné době ho aktivně využívá více než 80 firem. V září loňského roku bylo zároveň spuštěno elektronické tržiště CenTrade pro veřejnou správu, kam se do konce roku 2002 zaregistrovalo již 379 úřadů a uskutečnilo 273 výběrových řízení a poptávek; 520 objednávek v hodnotě 65 milionů korun. Na základě vládního nařízení musí podniky veřejné správy od září roku 2002 objednávat a nakupovat informační technologie do výše 2 milionů Kč přes elektronické tržiště.

Zdroj: CenTrade

Čtěte také