Výzkum trhu

Podle českých studentů jsou pro profesní kariéru důležité především praktické schopnosti a zkušenost

Podle průzkumu, jež provedla společnost Procter & Gamble na reprezentativním vzorku českých vysokoškolských studentů, by více než polovina dotazovaných chtěla po ukončení svých studií získat práci v nadnárodní korporaci. Celých 42 % procent z nich by chtělo pracovat pro nadnárodní společnost v České republice, dalších 29 % v zahraničí. Dvě třetiny respondentů zamýšlí dosáhnout manažerské pozice, 48 % z nich by se do pěti let od absolutoria spokojilo s pozicí na úrovní středního managementu. Celých 31 % však očekává, že by do pěti let mohlo dosáhnout top manažerské pozice. Výsledky průzkumu tak dokazují na poměrně ambiciózní očekávání dnešních studentů směrem k jejich budoucí profesní dráze.

Průzkum také ukázal, jaké schopnosti jsou podle českých vysokoškolských studentů nejdůležitější při hledání budoucího zaměstnání. Z výsledků vychází, že studenti v tomto ohledu nepovažují za příliš důležité své studijní výsledky nebo znalosti získané během studia. Podle 65 % z nich je pro získání práce nejdůležitější proaktivní přístup. Za podstatné dále považují dobré komunikační dovednosti (63 %), jazykové znalosti (53 %) a praktické profesní zkušenosti (52 %). Pokud jde o získávání těchto schopností a zkušeností, kloní se dotazovaní studenti k názoru, že nejlépe je pro jejich další pracovní rozvoj připraví praxe nebo programy na bázi intershipu.

Výsledky, které z průzkumu vzešly, plně korespondují s aktivitami společnosti Procter & Gamble vedenými směrem k získávání nových zaměstnanců. Jejich součástí je P&G Academy, dlouhodobý projekt, jehož cílem je připravit vysokoškolské studenty na budoucí profesní dráhu a zejména na výzvy, které je během jejich pracovní kariéry čekají. P&G Academy byla vytvořena v letošním roce se záměrem zastřešit všechny stávající vzdělávací a školící aktivity, mezi které byly navíc zařazeny zcela nové projekty. Činnost P&G Academy si klade za cíl efektivně doplňovat znalosti studentů získané během vysokoškolského studia o praktické poznatky a zkušenosti.

-red-

Čtěte také