ICT

Krnovské opravny a strojírny volí Infor ERP SyteLine

Společnost Infor, dodavatel podnikového softwaru pro středně velké společnosti, oznámila, že Krnovské opravny a strojírny nasadí řešení Infor ERP SyteLine. Cílem implementace, kterou bude realizovat firma ITeuro, partner společnosti Infor, je optimalizace výrobních procesů a vyšší efektivita. Rutinní provoz systému bude zahájen 1. února 2011.

Novinky:

• Krnovské opravny a strojírny nasadí systém Infor ERP SyteLine, součástí implementace je optimalizace existujících podnikových procesů.
• Řešení nahradí dílčí, neintegrované aplikace na platformě Paradox vyvinuté vlastními silami, které již nestačily náročným požadavkům na plánování výroby.
• Infor ERP SyteLine bude jako celopodniková aplikace pokrývat klíčovou oblast podnikových procesů v oblasti výroby včetně zajištění pokročilého plánování výroby (APS).
• Po implementaci výrobce očekává, že svým zákazníkům bude schopen garantovat termíny dodávek díky přesnějšímu plánování.
• Díky lepšímu plánování systém také umožní optimálnější nákup materiálu a úspory s ohledem na nižší úroveň a rychlejší obrátku zásob.
• Infor ERP SyteLine bude integrován na straně výroby s návrhovými (CAD) systémy a na straně administrativy bude propojen s existujícím ekonomickým a personálním softwarem.

„Potřebovali jsme nahradit zastaralý informační systém, který jednak přestával stačit nárokům na moderní výrobu a který nás jednak svazoval v již přežitých procesech,“ říká Filip Loučka, jednatel Krnovských opraven a strojíren. “Infor ERP SyteLine nás v rámci výběrového řízení zaujal především svou schopností integrálně pokrýt jak oblast základního ERP, tak oblast pokročilého plánování a rozvrhování výroby.”

„V období opětovného růstu výroby hledají české výrobní společnosti podnikový systém schopný pokrýt současné i budoucí požadavky svých zákazníků,“ říká Petr Felkner, country manažer Infor Česká republika. “Společnost Krnovské opravny a strojírny si zvolila Infor ERP SyteLine v náročném výběrovém řízení mezi všemi hlavními konkurenty na základě kvality řešení zohledňující aktuální obchodní potřeby a kompetencí dodavatele řešení ITeuro.”

-red-

Čtěte také