Management

Directors Index – manažeři bodují

Hodnocení tzv. Directors Indexu zažilo nejlepší přelom roku. Po jednadvaceti měsících pravidelného hodnocení se stav vědomostí českých manažerů opakovaně zlepšuje nad 50% doporučených znalostí. Podle výsledků posledních dvou hodnocení se možná jedná o začátek pozitivního trendu.

Ke zlepšením v hodnocení ukazatele Directors Index došlo v posledním kvartálu roku 2010 a prvním kvartálu roku 2011, kdy 4.034 otestovaných manažerů zlepšilo tento ukazatel na hodnotu 53,96, respektive 54,04 (viz obr. 1).

Přesto, že toto zlepšení vědomostí není nijak výrazné (kvalitní manažer by měl disponovat alespoň 80 – 90% vědomostí měřených ukazatelem Directors Index), opakovaně naměřené hodnoty nad 50% jsou velmi pozitivní, protože ukazatel v žádném z předchozích kvartálů ještě nikdy nepřekročil tuto hranici.
„Příští hodnocení nám potvrdí, zda se opravdu jedná o začátek pozitivního trendu či jen náhodu“, říká Jan Bartůšek zodpovědný za technickou podporu vortálu Directors.

Základem pro výpočet ukazatele Directors Index je procentuální hodnocení všech testů, které jsou součástí elektronického systému vzdělávání Directors. V databázi testů se momentálně nachází 1.300 otázek, obsahujících veškeré oblasti managementu. Dlouhodobě se sledují čtyři klíčové manažerské oblasti – Planning, Organizing, Directing, Controlling.

Více jak čtyři tisíce testovaných manažerů projevilo největší zlepšení svých vědomostí v ukazateli hodnotícím oblast řízení lidí – Directing (viz obr.2). „Je to tím, že řízení lidí v ekonomické recesi je mnohem náročnější než v období růstu,“ říká Jan Bartůšek.

Ekonomická recese s sebou přináší více práce s menším počtem podřízených pracovníků pracujících za méně peněz. Proto je právě oblast řízení lidí u manažerů středem pozornosti, kdy se více zajímají, jak u svých podřízených zajistit zvýšenou motivaci.

Není bez zajímavosti, že i opakovaně nejvíce zanedbávaná manažerská oblast, jakou je kontrolování výsledků práce (Controlling), také překročila v posledním hodnocení hranici padesáti procentních bodů (viz obr. 3).

Na tomto ukazateli je vidět, že v současnosti firmám nestačí „jenom“ více pracovat. Tvrdé podmínky na trhu tlačí na firmy a ty samozřejmě tento tlak z trhu přenášejí na své vedoucí pracovníky. Nutí je, aby byl zajištěn nejen větší objem práce, ale aby pracovníci zároveň podávali kvalitnější výkon. Každý vedoucí pracovník proto musí o výsledcích své práce a práce svých podřízených více přemýšlet. To je důvod, proč se v současnosti manažeři více zajímají o zavádění efektivnějších kontrolních systémů.

Otestovat svoje vědomosti a přispět k tvorbě ukazatele Directors Index může každý návštěvník vystudováním jakékoliv lekce v rámci vortálu Directors nebo ZDARMA pomocí tzv. Ředitelského testu, který naleznete na adrese http://www.directors.cz/index.php?sekce=reditelsky,“ dodává na závěr Bartůšek.

-red-

Čtěte také