Marketing

Jaká je budoucnost českého obchodu – intenzivní konkurence a nové strategie

Budoucnost obchodního trhu v ČR bude charakterizována řadou nových výzev. Vstup do Evropské unie, nové technologie a prudce rostoucí nároky zákazníků vyvolávají potřebu připravit a implementovat nové, kvalitnější strategie. Efekty změn, se kterými budou všichni aktéři obchodního trhu v nadcházejícím období konfrontováni, budou však ve svém součtu pozitivní. Český obchod tak čeká více šancí, než hrozeb. Shodla se na tom většina účastníků 9. ročníku Konference o rozvoji obchodu v ČR, pořádané Svazem obchodu ČR, VŠE Praha a poradenskou firmou INCOMA Consult.

Na konferenci několikrát silně zazněla myšlenka, že český obchod se díky silné internacionalizaci již od druhé poloviny 90.let fakticky „nachází v EU“. Vstup do Evropské unie však rozhodně nebude formálním aktem a přinese řadu nových impulsů. Očekáván je nejen růst kvantitativních parametrů trhu (kupní síly, intenzity konkurence, apod.), ale též zásadní kvalitativní rozvoj, vč. velmi žádoucí stabilizace a zprůhlednění podmínek pro obchodní podnikání.

Při tvorbě strategií pro jednotný evropský trh existuje jedinečná šance se již nyní poučit z vývoje v zemích, které vstoupily do EU v minulých vlnách rozšíření. Účelnost takovéhoto přístupu potvrdilo vystoupení p. Lopese, viceprezidenta portugalského obchodního fóra APED. Portugalsko je jedním z trhů, který je nám svými parametry velmi blízký a umožňuje získat řadu inspirativních informací. Obdobně jako jiné vyspělé evropské země čeká ČR mnoho změn, podmíněných růstem konkurence a nástupem ještě vyspělejších technologií a marketingových postupů. Cenné poznatky přinesla v tomto směru vystoupení p. Page ze společnosti ORACLE a p. Levíčka z Eurotelu. Nové přístupy k obchodnímu podnikání by měly vést k postupnému oslabení strategií založených na agresivních cenách a posilování řešení, směřujících ke zvyšování celkové hodnoty pro zákazníka (viz např. referát p. Hutchinse z britské centrály TESCO či vystoupení p. Vavřicha z Pražských pivovarů). Nový, ještě náročnější trh si vyžádá podstatně intenzivnější spolupráci obchodu a výroby tak, jak ji prosazuje iniciativa ECR ČR. Její zástupci p. Peréz de Leza z firmy MAKRO Cash&Carry a p. le Ciclé z Nestlé na konferenci názorně demonstrovali, že v České republice není ECR jen krásnou vizí, ale realitou denního obchodování. Rychle expandují vybrané logistické prvky ECR, současně je zjevné, že se postupně prosazuje i category management jakožto hlavní filozofický proud moderního maloobchodního marketingu.

Základní údaje o 9.ročníku Konference o rozvoji obchodu v ČR

  • Letošní, v pořadí již devátý, ročník konference byl charakterizován řadou rekordů. Zúčastnil se jej historicky nejvyšší počet zástupců obchodu, výroby spotřebního zboží a souvisejících služeb (celkem 765 !). O bohatosti programu svědčí fakt, že s referáty a diskusními příspěvky vystoupilo téměř 100 řečníků.
  • Konference o rozvoji obchodu v ČR opětovně potvrdila svůj charakter nejvýznamnějšího národního setkání špiček českého obchodního trhu. Dále však prohloubila i svůj mimořádný mezinárodní rozměr. Zúčastnili se jí zástupci 18 zemí. Internacionální povahu konference posílilo vystoupení několika významných mezinárodních managerů (kromě již zmíněných řečníků to byli např. p. Barberini z Mezinárodního družstevního svazu, p. Bretschneider z Fessel-GfK, p. McDaid z firmy ALDATA, p. Hallier z EuroHandelsinstitutu či p. Karelse z evropské asociace UGAL).
  • Konference reflektovala v plné míře blížící se vstup ČR a dalších reformních zemí do Evropské unie. Úvodní referát Charge d´Affaires delegace Evropské komise v ČR p. Dreyera potvrdil význam obchodu při integraci nových členů do EU. Důležitým momentem byla i přítomnost p. Durieu, generálního tajemníka evropského svazu obchodu Eurocomerce na konferenci, vč. navazujícího zasedání výboru pro rozšíření EU a setkání vedení Eurocommerce se zástupci obchodních svazů a asociací střední a východní Evropy.
  • Konference se zúčastnili zejména zástupci top managementu a vedoucí pracovníci, zodpovědní za řízení obchodních činností (prodej, nákup, marketing, popř. i logistika a export). O významu akce svědčí mj. fakt, že se na ní registrovalo více než 250 top managerů (generálních ředitelů, předsedů představenstva či šéfů institucí). Na konferenci se zúčastnily všechny společnosti z kategorie top 10 českého obchodu (s výjimkou skupiny REWE) a absolutní většina klíčových dodavatelů.
  • Konference se konala díky podpoře několika desítek firem a institucí. Zvláštní poděkování organizátorů patří platinovým partnerům (Pěkný-Unimex, Thimm-Obaly a Živnostenská banka) za finanční podporu, hotelu Voroněž Brno za vynikající služby konferenčního centra a firmě Oracle za odbornou garanci konference.

Bleskový průzkum názorů na regulaci otevírací doby

V průběhu konference byl společností GfK Praha za technologické podpory firmy Dataware proveden on-line bleskový výzkum, do kterého se zapojilo 304 respondentů.

68,4 % oslovených respondentů se domnívá, že na prodejní dobu by se neměly vztahovat žádné zákazy. Názor, že by prodejní doba měla být zakázána jen o státních svátcích, zastává 16,1 % respondentů. 11,2 % si myslí, že by měl být zakázán celonoční prodej. Nejmenší skupina oslovených respondentů (4,3 %) by podpořila návrh zakázat prodejní dobu v neděli.

Jednou z novinek 9.ročníku Konference o rozvoji obchodu v ČR bylo udílení cen TOP RETAILER 2002/03. Představenstvo konference tyto ceny udělilo ve 3 hlavních kategoriích:

  • Cena za největší obrat
  • Cena za nejlepší zákaznické hodnocení
  • Cena za nápad roku

Vítězem v první kategorii se díky obratu za rok 2002 ve výši 33,9 miliardy Kč stala společnost Makro Cash & Carry ČR.

Vítězem v kategorii Cena za nejlepší zákaznické hodnocení se stala společnost Globus ČR.
Podkladem k udělení ceny byl výzkum Shopping Monitor 2002/03 realizovaný společnostmi INCOMA Research a GfK Praha. V jeho rámci zákazníci mimo jiné „známkují“ jednotlivé řetězce z hlediska klíčových prvků maloobchodního marketingového mixu, tj. cenová úroveň, šíře sortimentu, čerstvost a kvalita zboží, dostupnost a kvalita personálu a prostředí prodejny. Vítěz měl nejlepší součet všech těchto známek. Do hodnocení byly zařazeny pouze prodejny rychloobrátkového zboží, navštívené v minulém roce alespoň 10% českých domácností.

V kategorii Cena za nejlepší podnikatelský nápad se vítězem stala společnost Hortim International.
Firma je tradičním dodavatelem ovoce a zeleniny, její aktivity se však vyznačují kontinuální inovací a snahou o zvyšování hodnoty. Hortim se proto v loňském roce systematicky angažoval ve všech částech distribučního řetězce – investoval do vlastní zemědělské prvovýroby, distribuce, skladování a balení a v neposlední řadě věnoval zvýšenou péči podpoře maloobchodního prodeje.

Čtěte také