Výzkum trhu

Accenture identifikuje stavební kameny domácností budoucnosti

Lidé se chytrých technologií pro domácnost zatím spíše obávají, výrobci by měli získat jejich důvěru a zaměřit se především na člověka, říkají výsledky průzkumu společnosti Accenture.

Chytrá domácnost má lidem usnadnit život, má pro ně být bezpečnější a obohacující. Navzdory velké propagaci a investicím v této oblasti ale zatím spotřebitelé technologie pro chytré domácnosti zcela nepřijali. Aby mohly firmy úspěšně navrhovat řešení pro chytré domácnosti, která zákazníci opravdu chtějí, musejí přejít od přístupu zaměřeného na produkt k přístupu, který je zaměřen na člověka.

To říkají výsledky výzkumu inovačního centra Accenture „The Dock“, jehož zpráva „Putting the Human First in the Future Home“ (Člověk v popředí domácnosti budoucnosti) kombinuje detailní globální kvalitativní výzkum s kvantitativním výzkumem a zkoumá chování či zvyklosti lidí i to, jak nově vznikající technologie ovlivňují jejich identitu a motivace – a především obavy, které přitom vznikají.

Claire Carroll, portfolio ředitelka inovačního centra Accenture Dock, řekla: „Domácnost budoucnosti by měla být zaměřena především na člověka. Vyvíjet přesvědčivou nabídku pro domácnost budoucnosti je významnou příležitostí. V této oblasti existuje ještě velký potenciál dobýt zatím nevyužité trhy. Úspěch ale vyžaduje, aby výrobci přemýšleli o produktovém designu, segmentaci a zacílení zákazníků jiným způsobem.“

S nově vznikajícími technologiemi přicházejí i nové obavy
Výzkum také identifikoval několik oblastí obav týkajících technologií v domácnostech. Jako největší problém vidí respondenti to, že se díky chytrým přístrojům cítí více připojeni, ale také více izolováni.
Na dotaz, co technologie přináší, spolu napříč geografickými oblastmi a demografickými skupinami soupeří výroky „jednoduchost“ a „lenost“, vyhrává zde ale „jednoduchost“. Více než 70 % lidí uvádí, že jim technologie v domácnosti usnadňují život – od přípravy jídel a objednávání potravin online po ovládání klimatu a prostředí v domácnosti. Pro téměř polovinu respondentů (43 %) technologie v domácnosti také znamenají, že budou línější, protože bude řada věcí, které budou moci udělat bez toho, aby opustili pohodlí pohovky.

Příležitost je tady a teď
Jako budoucí vlastníci nemovitostí a potenciální zákazníci chytrých domácností jsou klíčové mladší generace. Mnoho výrobců ale chápe obavy této skupiny z technologií jen omezeně. Aktuálně se ale jeví jako příležitost spotřebitelé, kterým je 65 let a více.

„Pro domácnost budoucnosti neexistuje jednotné řešení, ale je třeba navrhovat takové produkty pro chytrou domácnost, které budou mít dlouhou životnost. Firmy musejí lépe porozumět chování svých zákazníků. To znamená pochopit jejich postoje v různých životních etapách, to, co pro ně myšlenka domova vlastně znamená a lépe vyhodnotit jejich mnohdy překvapivé chování doma,“ uzavírá Claire Carroll.


„Rozvoj chytré domácnosti spěje k centralizovanému ovládání topení, osvětlení či zastínění oken, ale i stahování plátna pro videoprojekci nebo ovládání hlasitosti zvuku z audiosystémů. Fragmentace a nekompatibilita by přinášely jen další náklady, komplikace a větší složitost,“ říká Andrej Hronec ze společnosti Audiopro. „Jednotlivé komponenty je v tomto směru naopak účelné spojovat do inteligentních funkčních celků, které jsou ovládány z jednoho centrálního bodu a fungují na jedné platformě“, dodává.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!